CZ / EN

Výrobní inženýrství

Kód studijního programu: N0715A270001

Garant studijního programudoc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.

Ústavy fakulty, které zajišťují výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav materiálového inženýrství (12132) Vypsaná témata bakalářských prací 12132
Vypsaná témata diplomových prací 12132
Publikované závěrečné práce 12132
Ústav strojírenské technologie (12133) Vypsaná témata bakalářských prací 12133
Vypsaná témata diplomových prací 12133
Publikované závěrečné práce 12133
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (12134) Vypsaná témata bakalářských prací 12134
Vypsaná témata diplomových prací 12134
Publikované závěrečné práce 12134

st_programy/strojni_inzenyrstvi/mat_01.jpgCílem studia programu Výrobní inženýrství je získání odborných znalostí v oblasti materiálového inženýrství i širokého spektra technologií používaných ve strojírenství i dalších průmyslových odvětvích. 

Teoretické znalosti z bakalářského studia jsou plně využívány a dále rozvíjeny v celém magisterském programu. Studenti tak získávají hluboké znalosti o kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálech a to z hlediska jejich zpracování, hodnocení užitných vlastností i aplikačního využití. Širší znalosti moderních výrobních procesů jsou zaručeny podrobným studiem technologií slévání, tváření, svařování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování a metrologie. Ve studijním plánu jsou zařazeny i další potřebné předměty z chemie, mechaniky a předměty věnující se výrobnímu a projektovému managementu. Výuka v programu Výrobní inženýrství reflektuje současné technické novinky a aktuální potřeby strojírenské výroby.

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/strojni_inzenyrstvi/mikroskop_02.jpgKombinace znalostí z materiálového inženýrství, strojírenských technologií a dalších souvisejících disciplín je zárukou zajímavého a velmi žádaného profilu absolventů, kteří nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků a to zejména v technických a výrobních útvarech.

Studenti se mají možnost v rámci programu Výrobní inženýrství výběrem povinně volitelných předmětů specializovat na materiálové inženýrství, technologii slévání, tváření, svařování, povrchových úprav nebo technologii obrábění včetně metrologie.

Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu v národních i mezinárodních společnostech. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům také uplatnění ve výzkumných, projektových, obchodních a poradenských firmách, stejně jako ve státní správě.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU

 • Povrchové úpravy / Elektronová mikroskopie / Zkoušky materiálů / Vývoj nových materiálů / Kompozitní materiály / Plasty / Chemická analýza

  Laboratoře Ústavu materiálového inženýrství

 • CNC obrábění / Souřadnicové měření / Metrologie / Kontrola jakosti / Ergonomie / 3D tisk / Průmyslová tomografie

  Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

 • Tepelné dělení materiálů / Řezání kyslíkem / Plazmové řezání / Řezné parametry 

  Laboratoř Ústavu strojírenské technologie

 • Kolaborativní robot / Ergonomie / Projektování výroby / Programování / 3D tisk

  Laboratoř projektování – robot YuMi

 • Navařování materiálů / Plasma / Průmyslové armatury / Prodloužení životnosti / Tvrdokov

  Pulzní navařování vysoce odolných slitin plazmatem

 • Zkoušky materiálů / Tvářitelnost kovů / Mechanické vlastnosti materiálů

  Laboratoř mechanických zkoušek

 • Slevárenství / Materiálové inženýrství / Metalurgie / Slitiny železa / Tepelné zpracování oceli a železa

  Odlévání kopie litinového roštu parní lokomotivy ČKD BN 200

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ