CZ / EN

Významné výsledky aplikovaného výzkumu s jiným než ekonomickým dopadem na společnost

2015

Analýza vnitřního klimatu v kapli Svatého Kříže na hradě Karlštejn (výzkumná zpráva; anglicky)

Ochrana vnitřních prostor a vystavených kulturních památek, zejména historických obrazů, a jejich zachování pro budoucí generace.

Metodický pokyn pro navrhování větrání škol (software)

Dopad na zdraví dětí.

2016

Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely – přečerpávací elektrárna (výzkumná zpráva)

Vliv na životní prostředí, využití rekultivovaných ploch po vytěžených hnědouhelných povrchových dolech.

2017

Měření emisí vozidel v provozu

Měření emisí v reálném provozu se začalo využívat od září 2017 pro nové vozy a od září 2019 se týká všech vozidel. Laboratoř Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde se na vybavení technologií podílela i společnost TÜV SÜD Czech, je na změny již připravena a výsledky měření se budou promítat do podmínek homologace nových vozidel.

Další informace: Fotografie z laboratoře

Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

V Centru vozidel udržitelné mobility Fakluty strojní ČVUT v Praze je ověřován koncept měření přístroji s rychlou odezvou, které odebírají vzorek z bezprostřední blízkosti projíždějících vozidel.

Další informace: Zprávy z médií  ; Rozhovor

2018

Silniční a laboratorní emise NO, NO2, NH3, N2O a CH4 z lehkých užitkových vozidel posledních modelů v EU: Srovnání nafty a CNG. (Článek - The Science of the Total Environment; anglicky)

Dopad na životní prostředí, kvalitu života a lidské zdraví.

Aplikace fuzzy logiky pro sledování výskytu vln veder ve velkých městech (Článek - Mendel - Soft Computing Journal; anglicky)

Vliv na životní prostředí, ochlazující účinek vegetace na klima ve velkých městech.

2019

Vyvíjíme účinné řešení ke snížení emisí spalovacích motorů

Jedním z řešení je přimíchávání plynů do palivové směsi, například zemního plynu, propan-butanu, vodíku nebo jejich kombinace. Druhým řešením je zapalování chudých směsí v zážehových motorech ve vyplachované předkomůrce a následné zrychlené spalování směsi.

Další informace: Tisková zpráva ; Leták projektu

2020

Přenosný inkubátor pro testování toxicity látek v ovzduší

Toxikologický inkubátor, na němž spolupracovali také odborníci z ČVUT v Praze a České zemědělské univerzity, je schopen testovat například emise spalovacích motorů v reálném provozu.

Další informace: Video z laboratoří Centra vozidel udržitelné mobility

Energetický projekt BIO CCS – zachycování a ukládání uhlíku

V soutěži o nejlepší projekty excelentního výzkumu vyhlášeného MŠMT v rámci OP VVV byl v zahraničním hodnocení na druhém místě vyhodnocen ryze technický energetický projekt s akronymem BIO CCS (zachycování a ukládání uhlíku) podaný Ústavem energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. 

Další informace: Článek o projektu ; Stránky projektu