CZ / EN

Anketa

Zúčastněte se na adrese anketa.cvut.cz !

Anketa bude otevřena cca koncem června, aby se mohli zúčastnit i končící studenti (ti, kteří v srpnu obhajují diplomovou práci).

Anketa probíhá na společném serveru pro celé ČVUT. Za anonymitu ankety zodpovídají pověření pracovníci týmu anketa (vesměs zaměstnanci FEL a FIT). Bližší údaje na stránce serveru ankety.

Na naší fakultě by bylo pouze teoreticky možné zjistit, kdo ze studentů se zúčastnil a kdo ne, ale ujišťujeme, že to nikdo nedělá a zpětně (po uzavření ankety) to zjistit nejde.

Účast v anketách lze sledovat na adrese anketa.cvut.cz/stav (po fakultách). Účast je ovlivněna zejména zájmem studentů se někde vyjádřit. V tabulce můžete najít procentuální vyjádření, kolik studentů již dokončilo který předmět.

Upozornění

Komentáře, obsahující některé z vulgárních slov, budou automaticky odfiltrovány (nemáme možnost to ovlivnit).

Výsledky ankety

Vážení přátelé, pro prohlížení výsledků ankety zvolte, do jaké skupiny patříte:

Studenti

Učitelé

Dotazy, připomínky a náměty k anketě prosím posílejte na adresu studentska-anketa@fs.cvut.cz