CZ/EN

Vyberte si studijní program

Mimořádné kolo přijímacího řízení pro letošní maturanty od 3. 6. 2019 do 6. 9. 2019

Přijímání přihlášek v mimořádném kole bude otevřeno 3. června 2019 a zůstane otevřené až do 6. září 2019, aby byli uchazeči schopni dodat doklad o vykonání maturitní zkoušky, pokud budou maturovat až v září 2019.

Podrobnosti najdete zde

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.)

DOKTORSKÉ STUDIUM (PhD.)

FORMY STUDIA

Studium na naší fakultě je strukturované, třístupňové

PREZENČNÍ STUDIUM
(dříve též „denní studium“)
KOMBINOVANÉ STUDIUM
(obdoba „dálkového studia“)

Výuka probíhá během semestru v areálech fakulty podle každodenního rozvrhu, v pondělí až pátek.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

Výuka je soustředěna během semestru do jednoho dne v týdnu.

Studenti uloženou látku studují individuálním způsobem. Na fakultě si mohou vyžádat konzultace.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

Termíny pro návštěvu Fakulty strojní ČVUT v Praze najdete zde.