CZ / EN

Nabídky závěrečných prací

FIRMA:


ZAPA beton a.s

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Monitoring energetického a materiálového toku ve výrobně transportbetonu, návrh optimalizace a technických změn ve výrobě

 • Zhodnocení spotřeb energie, vody, topení ve výrobě na základě dlouhodobého sledování a momentálního měření pomocí přístrojů
 • Optimalizace uspořádání výrobny z hlediska plynulosti výrobního procesu a spotřeb energií, zefektivnění
 • Logistiky
 • Návrh na zlepšení
 • Návrh na efektivnější využití energií a náhrada konvenčních zdrojů OZE
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Technologie úpravy kameniva na druhém a třetím stupni drcení v lomu Hrubá Voda 

 • Porovnání variant řešení mobilní
  a stacionární, vzhledem k prostorovým možnostem lokality
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Přeprava kameniva z lomů jako fenomén dnešní doby

 • který má zásadní negativní až fatální dopad při posuzování vlivů těžby nerostů na životní prostředí – návrh řešení přepravy našich výrobků po železnici s využitím vládní podpory při plnění programu přesunu části nákladní dopravy z přetížených silnic na koleje – využití moderních systémů kombinované dopravy.
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Technologie nakládky železničních vozů a úprava železniční vlečky lomu Hrubá Voda

 • s cílem zvýšení denní kapacity nakládky a zároveň eliminace negativních vlivů (hlučnost a prašnost)
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Využití elektromobilů v rámci služebních vozidel

 • Technicky návrh řešení dobíjení vozidel v rámci provozů spolu s vyčíslením pořizovacích nákladů – zásuvky, wallboxy, nutnost technických změn v rozvodu elektřiny příkon apod.
 • Využití vozidel k soukromým účelům – výpočet náhrad za soukromé km – evidence nákladů na konkrétní vozidlo, průměrná spotřeba na km
 • Kompenzace za dobíjení vozidel v domácí síti – je možno do firemních nákladů zahrnout nutné úpravy pro nabíjení vozidel v domácím prostředí, případně jaký způsob kompenzace těchto nákladů je možný, vše v souladu s daňovými zákony a zákonem o účetnictví
 • Využití dotací pro elektromobilitu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022
 

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Inovace válců pro pásové dopravníky

 • Hodnocení stávajícího stavu z hlediska technologičnosti konstrukce
 • Nalezení nekonvenčních variant řešení válců pro dopravník
 • Kladen důraz na montáž, skladovatelnost, hmotnost a nosnost válce
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Skřivánek
petr.skrivanek@engel.at

24.8.2021

Gravitační skluz pro malé díly 

 • Průzkum trhu a SWOT analýza současného řešení
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Kladen důraz na finální cenu, výrobu, montáž a transport produktu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Šperling
petr.sperling@engel.at

24.8.2021

Vertikální stohovatelný zásobník pro přepravky

 • Pro ENGEL zcela nový produkt
 • Průzkum trhu, návrh specifikace požadavků
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Analýza rizik
 • Komplexní hodnocení produktu, pevnostní analýza a optimalizace konstrukce
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Zbyněk Swaczyna
zbynek.swaczyna@engel.at

24.8.2021

Zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami 

 • Průzkum trhu a SWOT analýza současného řešení
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Analýza rizik
 • Komplexní hodnocení produktu, pevnostní analýza a optimalizace konstrukce
 • Kladen důraz na konstrukční modularitu řešení
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Skřivánek
petr.skrivanek@engel.at

24.8.2021

Materiály pro konstrukci zařízení do čistého prostředí

 • Analýza požadavků pro čisté prostředí ISO 14644 a souvisejících norem
 • Průzkum trhu, vhodné a nevhodné materiály – převážně plasty
 • Hodnocení vhodných materiálů na základě ceny, dostupnosti, kvality
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

24.8.2021

Budoucnost vývoje poptávek automatizace

 • Nastínit možný vývoj, způsob jakým se budou kontaktovat zákazníci a na jaké bázi bude probíhat komunikace
 • Nástroje pro zpracování nabídek, cenotvorba, specifikace, nabídkový model
 • Způsoby prezentace nabídky, řešení
 • Průzkum trhu s automatizací, možné trendy vývoje na následujících 5 - 10let s ohledem na produktové portfolio firmy Engel strojírenská
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Robin Kliment
robin.kliment@engel.at

25.8.2021

Zkoušky těsnosti svařenců olejových nádrží 

 • Zkoušky těsnosti obecně
 • Analýza stávající metody zkoušení těsnosti olejových nádrží
 • Návrh alternativních metod zkoušení těsnosti olejových nádrží
 • Porovnání metod a výběr nejvhodnější varianty
 • Návrh nového pracoviště zkoušky těsnosti s ohledem na automatizaci
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Tomáš Hromádka
tomas.hromadka@engel.at

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

Automatizace svařování, broušení, nastřelování svorníků

 • Automatizace dané technologie obecně
 • Analýza portfolia vhodných dílů k automatizaci
 • Návrh robotizovaného pracoviště
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacík@engel.at

25.8.2021

Návrh pracoviště nového obráběcího centra

 • Metody štíhlé výroby a ergonomie obecně
 • Návrh pracoviště s ohledem na zásady štíhlé výroby, bezpečnosti a ergonomie
 • Návrh ideálního layoutu a materiálového toku
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacík@engel.at

 

25.8.2021

Optimalizace výroby olejových tanků 

 • Metody štíhlé výroby obecně
 • Analýza výrobního střediska pomocí metod štíhlé výroby
 • Návrh optimalizací výrobního střediska (nové uspořádání, návrhy na automatizaci)
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

Optimalizace pracoviště rámové svařovny 

 • Metody štíhlé výroby a ergonomie obecně
 • Analýza výrobního pracoviště a navazujících procesů (materiálové toky, VSM, layout, technologie svařování a pozicování svařenců)
 • Návrh optimalizovaného výrobního pracoviště – svařovacího boxu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Monika Boxanová
monika.boxanova@engel.at

 

25.8.2021

Automatizace ve zpracování plechu 

 • Technologie zpracování plechu obecně (2D řezání laserem, ohraňování, zakružování)
 • Možnosti automatizace technologií zpracování plechu
 • Analýza možností automatizace z více hledisek (ekonomie provozu, kvalita, produktivita)
 • Analýza vybraných dílů z pohledu vhodnosti pro automatizaci
 • Vyhodnocení a doporučení vhodných metod
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

 Srovnání ručního a automatizovaného svařování u konkrétních dílů 

 • Automatizace svařování obecně
 • Analýza jednotlivých metod z více hledisek (ekonomie provozu, kvalita, produktivita)
 • Vyhodnocení a doporučení vhodných metod
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacik@engel.at

25.8.2021

Konstrukční návrh přípravku pro robotické svařování 

 • Konstrukce svařovacích přípravků obecně
 • Analýza daného svařence / Návrh přípravku
 • Realizace svařovacího přípravku
 • Zavedení přípravku do výroby
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacik@engel.at

 

25.8.2021

Digitalizace výroby 

 • Možnosti digitalizace ve výrobě obecně
 • Analýza stávajících výrobních procesů a toků informací
 • Návrh digitalizace stávajících procesů
 • Návrh automatizace administrativních úkonů
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Jakub Vesecký
jakub.vesecky@engel.at

25.8.2021

Implementace 3D výkresů 

 • Možnosti digitalizace ve výrobě obecně
 • Možnosti 3D výkresů (PMI)
 • Návrh výrobního procesu bezpapírové výroby konkrétního dílu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Jakub Vesecký
jakub.vesecky@engel.at

Radek Cába
radek.caba@engel.at

 

25.8.2021

Organizace zpracování CNC programů 

 • Programování technologií zpracování plechu obecně (lasery, vysekávání, sklad)
 • Analýza stávajícího systému řízení zpracování CNC programů
 • Návrh optimalizace řízení zpracování CNC programů
 • Návrh optimalizace vylamování a skládání zakázek
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Radek Cába
radek.caba@engel.at

Jiří Adamec
jiri.adamec@engel.at

25.8.2021

Možnosti automatizovaných kontrol v procesu robotického svařování – QM SB

 • Aktuální trendy a možnosti v oblasti automatizovaných kontrol
 • Aplikace automatizované kontroly v procesu robotického svařování VALK RS/SB
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

Vladimír Břečka
vladimir.brecka@engel.at

25.8.2021

Nasazení a využití 3D měření pro nové CNC obráběcí centrum AXA

 • Zmapování aktuální stavu 3D měření ve společnosti ENGEL
 • Analýza dotykového vs. optického měření
 • Doporučení způsobu měření pro produkty ENGEL
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

Vladimír Břečka
vladimir.brecka@engel.at

 

25.8.2021

Automatizovaná optická kontrola lakovaných dílů

 • Automatizované hodnocení lakovacích vad
 • Aktuální trendy, možnosti a integrace do lakovacího procesu ENGEL
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

25.8.2021

Zabezpečení nákladu během transportu

 • Sumarizace legislativních požadavků zabezpečení nákladu
 • Aplikace standardních postupů pro transport ENGEL produktů
 • Návrh „řešení na míru“ pro ENGEL produkty
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Viktor Hadač
viktor.hadac@engel.at

25.8.2021

Návrh konstrukce komisovacího vozíku do lakovny

 • Nárh konstrukce komisovacího vozíku pro vertikální transport dílů
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Viktor Hadač
viktor.hadac@engel.at

25.8.2021
 

Schaeffler Production CZ s.r.o.

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Konstrukce vstřikovací formy

 • studie vyrobitelnosti výrobku (stanovení uzavírací síly)
 • analýza smrštění
 • návrh dělících rovin
 • návrh vtokové soustavy
 • návrh vyhazovacího systému
 • návrh chladící soustavy
 • konstrukce formovacích dílů
 • konstrukce rámu formy vč. statického výpočtu
 • tvorba výkresové dokumentace
 • konstrukce odvzdušnění forem
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Optimalizace procesu elektroerozivního  obrábění

Úspora výrobních nákladů Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Využití 3D tisku při návrhu přípravků prototypové montáže

 • rychlost a cena výroby 3D tisk/ obrábění hliník/ obrábění nerez
 • porovnání cen
 • přesnost výroby
 • kombinace s hliníkem/nerezem
 • pevnostní výpočty, analýzy, zda jsou tištěné přípravky vhodné k použití a vydrží potřebné zatížení
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Tvorba aplikace/programu pro řízení reklamačního procesu dílů z oblasti automobilového průmyslu

Aplikace na zpracování a vyhodnocování naměřených dat reklamovaných dílů, ať už použitých nebo zachycených zákazníkem Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Využití brýlí s rozšířenou realitou ve výrobě

 • benchmark brýle s rozšířenou realitou, zjištění možnosti nákupu.
 • sestavení nového uvolňovacího plánu montážní linky s použitím brýlích s rozšířenou realitou; využití možnosti přebírání informací z brýlí (fotografie atd.)
 • sestavení pracovních návodek se použitím brýlích s rozšířenou realitou
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Návrh automatizace montáže TMM (thermomanagement module)

 • automatizace výrobního procesu
 • spolupráce robot – člověk
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Návrh ergonomického zhodnocení montážní linky

 • stanovení ergonomických opatření s přihlédnutím k času cyklu stroje
 • Workplacekatastr – zpracování pomocí metodiky EAWS
 • analýza svalové zátěže u manuálních pracovišť (prioritně na montážních linkách)
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022
 

TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD Czech, lokace Roztoky, Měření emisí

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Měření emisí / OBD III

Automobilní diagnostické systémy nové generace OBD III, funkční rozsah, vlastnosti, uživatelské rozhraní; účast

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Pavel Štěrba, pavel.sterba@tuvsud.com

23.1.2023

Měření emisí / Zpracování dat z měření na brzdách

Zpracování datových souborů z měření motorů na zkušebním stanovišti, datové zpracování pomocí nástrojů výpočtové techniky 

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Richard Vacek, richard.vacek@tuvsud.com

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, Airbagová laboratoř - pasivní bezpečnost

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému

CHARAKTERISTIKA: Vývoj přístroje, metodiky. Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací airbagů v airbagové laboratoři
Náplň:

 • Sběr požadavků
 • Analýza techniky
 • Vývoj systému (mechatronika)
 • Realizace systému
DP

TÜV SÜD Czech

Zdeněk Sehyl
zdenek.sehyl@tuvsud.com 

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, středisko ADAS & AD (pokročilé systémy řidiče a autonomní vozidla / Testování Car2Car Car2X

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh měřicího řetězce s vhodnou synchronizací a zpracováním dat víceobjektových zkoušek ADAS a AD systémů

CHARAKTERISTIKA: V rámci testování pokročilých systémů řidiče a autonomních vozidel je získáváno mnoho dat z různých měřicích systémů. Úkolem studenta bude na základě analýzy současného systému AB Dynamics a možností rozšíření o produkty National Instruments aj. navrhnout měřicí aparaturu a automatizované zpracování dat.
Náplň:

 • Analýza současného stavu měřicí techniky
 • Požadavky nových testů vč. synchronizace a obrazového záznamu
 • Návrh měřicícho systému (HW)
 • Návrh systému na zprac. dat (SW)
 • Realizace celého řetězce
BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuvsud.com

23.1.2023

Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně 3

CHARAKTERISTIKA: Testovací scénáře pro autonomní vozidla od úrovně 3 a vyšší. Požadavky na testování na polygonech s C2X komunikací.
Souhrn legislativy a spotřebitelských testů C2C a C2X                               
Náplň:

 • Souhrn testů z evropských výzkumných projektů
 • Principy komunikace mezi vozidly i mezi vozidly a infrastrukturou
 • Na základě bezp. analýzy, statistik nehod a specifičnosti CZ prostředí navrhnout nové testy
 • Provedení a vyhodnocení testů
BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuvsud.com

Ing. Martin Šotola, Ph.D.
martin.sotola@tuvsud.com

 

23.1.2023

Automatizace procesů v přípravě, provádění, vyhodnocování a reportování zkoušek v oblasti pasivní bezpečnosti

 

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Martin Šotola, Ph.D.
martin.sotola@tuvsud.com

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Praha, Středisko automatizovaného řízení (HAD) - Simulace / MBS/ADAS II

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Sensor fusion pro systémy automatizovaného řízení

CHARAKTERISTIKA: Cílem je navrhnout algoritmus fúze dat z různých senzorů typicky využívaných v automobilovém průmyslu s přesahem do automatizovaných systémů řízení.                                                             
Bližší informace:

 • Rešerše využívaných senzorů
 • Volba ADAS či AD funkce pro identifikaci nutných senzorů
 • Rešerše používaných metod zpracování signálu u vybraných senzorů - od raw dat po identifikované objekty
 • Návrh algoritmu pro fúzi dat z více senzorů do výsledného object list
 • Řešit možno v nástroji vlastní volby, doporučeno: Python
DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Vladislav Kocián.
Vladislav.kocian@tuv-sud.cz

23.1.2023

Obchodní model fyzického a simulačního testování autonomních vozidel na základě legislativních požadavků

CHARAKTERISTIKA: Zhodnocení současných a budoucích požadavků na ADAS/AD funkce z pohledu legislativy a požadavků spotřebitelských organizací s ohledem na vývoj a certifikaci produktu. Součástí je i návrh obchodního modelu pro oblast fyzického a virtuálního testování v této oblasti.

NÁPLŇ:

 • rešerše legislativních požadavků na ADAS/AD systémy
 • zhodnocení potřeb fyzického a simulačního testování těchto systémů
 • návrh obchodního modelu zaměřeného na fyzické a simulační testování ADAS/AD
BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Vladislav Kocián.
Vladislav.kocian@tuv-sud.cz

 

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, Airbagová laboratoř

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Využití odpadního tepla ve zkušební laboratoři environmentálních zkoušek

CHARAKTERISTIKA: Návrh na využití odpadního tepla (kompresorovna, solární komora aj.) v návaznosti na úspory nákladů za provoz průmyslového objektu.
Náplň:

 • Analýza současného stavu technologií 
 • Energetická bilance
 • Sběr dat
 • Návrh rekuperace
 • Realizace
BP

TÜV SÜD Czech

(v roli konzultanta)      Mgr. Martin Čada
martin.cada@tuv-sud.cz

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, DYCOT (středisko dynamických nedestruktivních zkoušek)

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh senzorického způsobu měření vytažení bezpečnostního pásu pro zadní řadu cestujících při dynamických/crashových zkouškách pasivní bezpečnosti.  

CHARAKTERISTIKA: Měření vytažení bezpečnostního pásu pro zadní řadu cestujících        Náplň:

 • Sběr dat
 • Průzkum trhu
 • Návrh vhodného řešení
 • Implementace do provozu
BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Alan Šumelda
alan.sumelda@tuvsud.com

Ing. Lukáš Rákosník
lukas.rakosnik@tuvsud.com 

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, obchodní oddělení divize MO

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému

Analýzy trhu a zákaznických segmentů v evropském automobilovém průmyslu (+ vývoj v Automotive)

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Štěpán Rabiňák stepan.rabinak@tuvsud.com

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, Strength Tests /Pevnostní zkoušky

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Tvorba automatického protokolu ze zkoušky pohlcování energie dle R21 (programování)

CHARAKTERISTIKA: Tvorba automatického protokolu ze zkoušky – automatické vkládání naměřených hodnot, grafů a fotografií dle stanovených kritérií. Výpočty 3ms zrychlení, určení max zrychlení z naměřených dat.
Náplň:

 • Sběr požadavků
 • Snalýza výstupů zkoušek
 • Programování automatického protokolu
DP

TÜV SÜD Czech

Jiří Vojtíšek 
jiri.vojtisek@tuv-sud.cz

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, CAS/ Virtuální simulace

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Validace numerického modelu roll-over testu

CHARAKTERISTIKA: Vytvoření numerického modelu v programu ANSA/META. Výpočet modelu v progarmu Pam-crash. Vyhodnocení výsledků. Korelace s reálným roll-over testem autobusu.

BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Petr Záruba petr.zaruba@tuvsud.com

23.1.2023

Numerické přístupy modelování kompozitů pro dynamické zkoušky

CHARAKTERISTIKA: Vytvoření metodiky pro modelování kompozitních materiálů pro dynamické zkoušky včetně jejich spojů a posouzení validity výsledků. Validace postupů na reálných vzorkách.

BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Petr Záruba petr.zaruba@tuvsud.com

23.1.2023
 

ÚJV Řež, a. s.

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Výpočet tepelného výkonu ve skladu pro vyhořelé jaderné palivo (SVJP) při uskladnění obalových souborů (OS). Výpočet provést nejlépe v CFD programu.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Lukáš Pavlíček

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Elektrické ochrany bloku VVER 440, zásady chránění, příklad výpočtu nastavení

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. David Nesweda

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Koordinace a selektivita elektrických ochran v rozvodu vlastní spotřeby elektráren. Problematika selektivity ochran různých výrobců.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Daniel Vlach

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Výpočty přechodových dějů ve vlastní spotřebě při automatických záskocích, load flow, spouštění největšího spotřebiče. Výpočet bude proveden v programu NEPLAN.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Pavel Fajgl

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Chemická a fyzikální analýza materiálů zaměřená na „otisk prstů“. Metody jako FT-IR, XRF, TGA a jejich kombinace. Porovnání kvalifikovaného typu a nově dodaného výrobku.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Michal Zavadil, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

"Smart devices" pro použití v podmínkách jaderných elektráren. Hodnocení životnosti, simulace stárnutí, diagnostika

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Pavel Žák, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Ultrazvuková kontrola heterogenních svarů v jaderné energetice

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Daniel Dopjera, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Hodnocení aplikovatelnosti miniaturizovaných zkušebních těles pro hodnocení mechanických vlastností konstrukčních materiálů jaderných elektráren

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Radim Kopřiva, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Hodnocení fretting testů na sadě vzorků ATF z pohledu typu a tvrdosti materiálů pokrytí

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Hodnocení procesu deponování coatingu na pokrytí pomocí fretting testů vč. výzkumu přechodových fází

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Simulace as-real procesu debris frettingu v rámci male vodní smyčky, DM a 3PP

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Modelování (Abacus, Ansys) fretting jevu v palivovém souboru.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Materiálový výzkum obsahu vodíku v pokrytí paliva pomocí neutronové radiografie

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Technologie neutronové tomografie – vývoj a testování prototypu na HK reaktoru LVR-15

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Český metrologický institut (ČMI)

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Akustický plynový teploměr 

Spolupráce na vývoji primárního AGT, návrh systému regulace teploty primárního teploměru, návrh systému regulace tlaku primárního teploměru, analýza vlastností primárního AGT, analýza naměřených dat. Bakalářská práce / Diplomová práce

ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha

Michal Voldán

jsykora@cmi.cz

2.8.2023

Termofyzikální vlastnosti

 • Rešerše state of the art v oblasti měření tepelné roztažnosti, měření vybraných materiálů.
 • Rešerše state of the art v oblasti certifikovaných referenčních materiálů, jejich skladování, vlastnosti a využití. Měření termofyzikálních vlastností vybraných materiálů s DSC, TGA, TMA.
 • Rešerše state of the art v oblasti tenkých vrstev, jejich výroby, skladování, vlastnosti a využití. Možnosti měření jejich termofyzikálních vlastností.
 • Rešerše state of the art v oblasti žáruvzdorných materiálů, jejich skladování, vlastnosti a využití. Měření termofyzikálních vlastností žáruvzdorných materiálů s DSC, TGA, TMA.
 • Rešerše možností měření tepelné vodivosti a tepelné difuzivity nestacionární metodou (TPS).
Bakalářská práce / Diplomová práce

ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha

Štěpán Kapounek

jsykora@cmi.cz

 

2.8.2023

Optimalizace laboratorních procesů 

 • Optimalizace vlastností vybraného termostatizovaného systému (regulátor, přenos tepla,  ..)
 • Charakterizace termostatizovaného prostředí
 • Vývoj měřicích aplikací v prostředí LabView
Bakalářská práce / Diplomová práce

ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha

David Mahovský

jsykora@cmi.cz

 

2.8.2023

Vlhkost energetických plynů a pevných látek

 • Vývoj nové metody měření fyzikálně-chemických parametrů dvousložkového systému kapalina-pára pro vodu
 • Charakterizace laboratoře měření rosného bodu
 • Charakterizace a možnosti vylepšení směšovacího generátoru vlhkosti
 • Spolupráce na vylepšení generátoru vlhkosti energetických plynů
 • Rešerše v oblasti měření rosného bodu vodíku
Diplomová práce

ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha

Michal Voldán

jsykora@cmi.cz

 

2.8.2023

Speciální senzory

Spolupráce na vylepšení již existujících praktických zařízení: akustického teploměru a praktického akustického vlhkoměru. Rozvoj popisu chování, případně model v prostředí Ansys či podobném. Cílem je zlepšení stávajících vlastností. Diplomová práce

ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha

Michal Voldán

jsykora@cmi.cz

 

2.8.2023

Měření emisivity v závislosti na vlnové délce záření prostřednictvím IČ spektroskopie

  Diplomová práce

ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha

Lenka Kňazovická

jsykora@cmi.cz

 

2.8.2023

Wikov MGI a.s.

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Optimalizace mazacího systému v převodovce

 1. Zmapovat provedení různých druhů nízkotlakového mazání do 4 barů
 2. Porovnat výhody a nevýhody jedlotlivých variant
 3. Vybrat nejvhodnější variantu mazání pro převodovky Wikov MGI a.s.
 4. Navrhnout optimalizované mazání na existující převodovku pomocí vybrané varianty, včetně dílčích výpočtů
Bakalářská práce

KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

17.12.2023

Optimalizace váhy komponentů převodovky

 1. Zmapovat metody optimalizování 
 2. Porovnat výhody a nevýhody jedlotlivých variant
 3. Vybrání nejvhodnější metodiky optimalizace komponentů převodovky
 4. Vybrání nejvhodnějšího komponentu převodovky pro optimalizaci
 5. Zoptimalizovat váhu konkrétního komponentu převodovky pomocí výpočtu MKP
Bakalářská práce / Diplomová práce

KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Výtisk formy pro prototypové skříně kolejových převodovek

 1. Zmapovat všeobecně 3D tisk a použitelné materiály na tisk. Zmapovat možnosti 3D tisku větších dílů
 2. Porovnat výhody a nevýhody jedlotlivých variant pro skříně kolejových převodovek 
 3. Vybrání finálního materiálů a metody tisku pro prototypovou skříň kolejové převodovky
 4. Návrh skříně pro možnosti tisku (rozsah návrhů bude záviset na domluvě)
Bakalářská práce / Diplomová práce

TECHNOLOGIE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Metoda výroby labyrintového víčka, resp. skříně

 1. Zmapovat možnosti metodiky výroby konkrétního dílu nebo dvou dílů. 
 2. Porovnat výhody a nevýhody konkrétních typů výroby
 3. Vybrat vhodnou metodiku výroby konkretích dílců 
 4. Návrhnout a zkonstruovat modifikovaný díl pomocí vybrané vhodné metody
Bakalářská práce

KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Redukce vedlejších časů na obráběcích centrech

 1. Zmapovat možnosti úspory vedlejších časů na obráběcích centrech
 2. Vybrat vhodnou variantu vztaženou na konkrétní dílec či stroj
 3. Navrhnout řešení jak vedlejší časy zredukovat 
Bakalářská práce

TECHNOLOGIE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Možnosti utahování šroubů

 1. Zmapovat existující možností utahování šroubů
 2. Vybrat vhodné varianty pro Wikov MGI a.s.
 3. Navrhnout konkrétní vybavení pro celou řadu produktů Wikov MGI a.s.
Bakalářská práce

TECHNOLOGIE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Stanovení metodiky utahování šroubů na převodovce

 1. Zmapovat metodiku možnosti měření utahovacích momentů.
 2. Vybrat vhodnou metodiku pro jednotlivé celky
 3. Popsat metodu utahování šroubů pro konkrétní celky
 4. Ověřit reálné hodnoty utahovacího momentu - např. tenzometrické šrouby
Diplomová práce

TECHNOLOGIE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Svařování materiálu 18CrNiMo7-6

 1. Zmapovat metody svařování materiálu 18CrNiMo7-6
 2. Navrhnout svaření konkrétního dílce
 3. Ověřit svaření na reálných vzorcích, které se nechají svařit na univerzitě
Diplomová práce

TECHNOLOGIE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Vliv upínacích sil na finální přesnost výrobku

 1. Zmapovat aktuální upínání na strojích ve Wikov MGI a.s.
 2. Experimentálně sbírat data z jednotlivých typů upínání
 3. Zoptimalizovat upínání, aby se minimalizovalo ovlivňování přesnosti výrobků
Diplomová práce

TECHNOLOGIE / KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Metodika výpočtu nalisování a slisování ozubeného kola dle norem

 1. Zmapování norem pro lisování a slisování ozubeného kola
 2. Stanovit správné metodiky, únostnosti spoje a potřebné sily
 3. Teoretický návrh a metodiku ověřit v praxi na reálném ozubeném kolu
Diplomová práce

KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Výhody a nevýhody uložení pastorku převodovky s kuželíkovými ložisky do O nebo do X

 1. Zmapování možnosti provedení uložení kuželíkových ložisek
 2. Porovnat výhody a nevýhody uložení kuželíkových ložisek do O a X
 3. Možnosti nastavení, předpis vůle, rizika, atd.
Diplomová práce

KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Porovnání uložení vstupního pastorku kolejových převodovek

 1. Zmapovat možnosti uložení vstupního pastorku pro kolejové převodovky
 2. Porovnat výhody a nevýhody jednotlivých uložení
 3. Zoptimalizovat konkrétní vstupní uzel
Bakalářská práce / Diplomová práce

KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Redukce uhlíkové stopy při výrobě převodovky

 1. Zmapovat uhlíkovou stopu při výrobě převodovky. Vybrat si z jakého pohledu (výroba, komponenty, materiál, provoz, recyklace) 
 2. Navrhnout optimalizaci pro konkrétní převodovku
Bakalářská práce / Diplomová práce

TECHNOLOGIE / KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Automatizace v CAM TOPSolid

 1. Zmapovat možnosti automatizace v CAM TOPsolid
 2. Porovnat výhody a nevýhody konkrétních řešení
 3. Navrhnout konkrétní automatizace a aplikovat ji na konkrétní dílec
Bakalářská práce / Diplomová práce

TECHNOLOGIE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023

Sériové testování převodovek pro kolejovinu - měření hluku

 1. Zmapovat možnosti měření hluku podle norem
 2. Vybrat nejvhodnější metodu měření hluku vztaženou na zkušebnu Wikov MGI a.s.
 3. Navrhnout optimalizaci zkušebny
Bakalářská práce / Diplomová práce

KONSTRUKCE

Romana Brumlichová

rbrumlichova@wikov.com

 

 

17.12.2023