CZ / EN

Výsledky aplikovaného výzkumu

Výzkumná, vývojová a inovační činnost je neoddělitelnou součástí aktivit Fakulty strojní ČVUT v Praze. Máme široký záběr výzkumných aktivit v inženýrských disciplínách. Základní i aplikovaný výzkum hraje dlouhodobě na naší fakultě podstatnou roli.

Celkový přehled o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací uplatněných v RIV najdete zde.

Na této stránce uvádíme výsledky některých významných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.
 

2022 až do současnosti

Zvyšování účinnosti recyklace odpadů a surovin

Stránka projektu

Biorafinerie – nové technologie zpracování odpadů

Stránka projektu

Fotobioreaktor pro řasy – udržitelná technologie pro polární oblasti

Stránka projektu

Celokompozitové horské kolo CDuro

Karta projektu

Hybridní pohonná jednotka pro letecký průmysl

Karta projektu

Bezpilotní letadlo Primoco UAV ONE 150

Karta projektu

Experimentální výzkum a modelování zásobníku latentního tepla

Stránka projektu

UL-39 Albi II malý sportovní letoun

Stránka projektu

Povrchové úpravy titanových slitin určených pro užití v lékařství

Stránka projektu

Kryogenní chladič

Karta projektu

BOXIE – Chytrý zásilkový box

Karta projektu

Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty

Karta projektu

Inteligentní textilie na bázi grafenu pro tepelnou regulace těla

Karta projektu

Obalovací zařízení Postcont

Karta projektu

Kolaborativní pracoviště na přípravu kávy

Karta projektu

Vadám hnacích dvojkolí je možné předcházet

Stránka projektu
2020 až 2021

Dvoupalivový spalovací motor může snížit emise CO2

Stránka projektu

3D tiskárna pro tisk budov z betonových směsí

Karta projektu

Letoun STOL Crusier

Karta projektu

Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů

Karta projektu

Kolaborativní pracoviště montáže

Karta projektu

Ergonomická analýza pomocí obleku Motion Capture

Karta projektu

SKOTRANS – velkoobjemový kombinovaný transport směsného komunálního odpadu

Karta projektu

Monitoring ložisek s využitím povrchových akustických vln

Stránka projektu

Gravírování a mikrostrukturování laserem

Karta projektu

Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního hydromotoru

Stránka projektu

Zařízení na rekuperaci odpadního tepla z extruze a lisování olejnin 

Karta projektu

Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností

Stránka projektu

Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování

Stránka projektu
2019

Předkomůrka snižuje emise spalovacích motorů

Stránka projektu

RecoDactylus – optoelektronický systém pro detekci daktyloskopických stop

Karta projektu

Sestava pro výuku PLC programování a virtuálního zprovoznění automatizačních linek

Stránka projektu

Kompozitový vzduchovod pro cvičný proudový letoun L-39NG

Karta projektu

Lokální větrací jednotka s otočným rekuperačním výměníkem - RECUAIR

Karta projektu

Flutterová analýza 

Karta projektu

Otěruvzdorný povlak pro ortopedické implantáty

Karta projektu

Ventilátorová komora ALTON

Karta projektu

Virtuální modely pro kontrolu a optimalizace technologií obrábění

Karta projektu

Plazmové návary – odolnost teplotě i otěru

Karta projektu

Rychlořezná ocel na litině

Karta projektu

Unikátní technologie 3D tisku z kovu

Karta projektu

Zvýšení produktivity pomocí systému pro vyrovnání a upnutí obrobku

Karta projektu

Řadicí zubová spojka – od diplomky k patentu

Stránka projektu

Fluidní kotel MiniFluid

Stránka projektu

Navařované struktury laserem

Karta projektu

Měření emisí vozidel v provozu 

Stránka projektu
2012 – 2018

Demonstrátor – sprejová sušárna 

Karta projektu

Nosná konstrukce pro polohovatelná a rekonfigurovatelná manipulační ramena

Karta projektu

Vývoj speciální technologie broušení skla

Karta projektu

Automatizace procesu in-line kontroly kvality se zpracováním dat v rámci MES pro adaptivní regulaci výrobních procesů

Karta projektu

Kolový mobilní robot

Karta projektu

Kompenzace teplotních deformací obráběcích strojů

Karta projektu

Pokročilá optika

Karta projektu

Mikroelektrárna WAVE určená pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy

Karta projektu

Výroba repliky táhla kulisy pro parní lokomotivu

Stránka projektu

Svařovací přípravek pro ATLAS ITk

Stránka projektu

Vývoj hlasivkové náhrady

Stránka projektu

UL-39 Albi, ultralehký letoun s dmychadlovým pohonem

Stránky projektu

Prestižní ocenění výzkumu v oblasti spektrální teorie systémů řízení

Stránka projektu

Adaptivní zrcadlo pro výkonové lasery

Karta projektu

BINGO (BTF IN-situ GOnimeteters)

Karta projektu

DICEBot

Karta projektu

Region

Karta projektu

Projekt OSQAR

Karta projektu

Řízení mikrotronu

Karta projektu

Tlaková kanalizace

Karta projektu

Řízení vysokorychlostních synchronních strojů s permanentními magnety

Karta projektu

Světlotěsný držák detektoru pro CERN

Karta projektu

Vozítko pro postiženou matku s dítětem

Karta projektu

Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas

Karta projektu

Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů

Karta projektu

Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla a míchadla pro speciální technologie

Stránka projektu

Hydraulická trať pro měření výměníků tepla a jiných zařízení či prvků

Stránka projektu

Efektivní technologie předúpravy odpadů pro moderní biorafinerie

Stránka projektu

Vytlačovací reometr

Stránka projektu

Hydrodynamický model tlakové kanalizace

Stránka projektu