CZ / EN

Bakalářské programy

studenti/obecne/studenti_04_1.jpg

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM = Kratší forma vysokoškolského vzdělání, orientovaná jak na praktičtější odborný profil absolventů, tak na přípravu studentů k postupu do navazujícího magisterského studia.

Bakalářské studijní programy jsou jak v prezenční tak v kombinované (bývalé dálkové) formě studia.

Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolventi získají titul „bakalář“ (zkráceně „Bc.“ – psáno před jménem), který je celosvětově uznávaný.

Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat ve studiu v jednom z navazujících magisterských studijních programech, musí však vykonat přijímací zkoušku.

Absolventi bakalářského studijního programu „Strojní inženýrství“ přijímací zkoušku vykonávat nemusí.

Pokud jste nemohli přijít osobně, můžete sledovat záznam prezentace pedagogického proděkana doc. Jana Řezníčka, který představil jednotlivé profilace bakalářského studia!