[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Magisterské

Magisterské

 • Možnosti nasazení optických metod měření na CMM v hutním provozu společnosti ŠKODA AUTO a.s. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Libor Beránek, rezervované téma
 • Vývoj "low cost" artefaktu pro kontrolu souřadnicové měřicí techniky - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Návrh technologie výroby keramických komínových vložek ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Simulace materiálových toků - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh dispozičního řešení výroby elektromotorů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Automatizace výrobních procesů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh dispozičního řešení linky pro výrobu komínových vložek - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané souřásti ve vybraném podníku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané souřásti ve vybraném podníku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Kontrola ozubeného segmentu akcelerátoru turbodmychadla s využitím souřadnicového měřicího stroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro měření na CMM, příprava plánu měření pro kontrolu vybraného dílu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Mikeš, rezervované téma
 • Výzkum řezných podmínek při obrábění - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Vliv parametrů řezného procesu na kvalitu povrchu při obrábění - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Návrh a výroba polohovacího přípravku k Ball Plate - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Vliv stupně geometrické spojitosti na pohledové plochy - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Lukáš Pelikán, téma k dispozici
 • Hodnocení kvalitativních parametrů povrchu při použití řezných nástrojů (např. brousicích kotoučů) pro společnost MAHR - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Optimalizace vybrané obráběcí operace výroby měřidel pro společnost MAHR - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Optimalizace vybrané obráběcí operace výroby měřidel pro společnost MAHR - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Implementace technologie strojního leštění CoCr kolenních implantátů do seriové výroby - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Optimalizace technologie obrábění materiálu 100Cr6 z pohledu maximální tvarové a rozměrové stability s ohledem na deformace po kalení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Hloubkové broušení - Optimalizace technologie - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Suché obrábění titanových slitin - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Analýza užitných vlastností 3D tisknuté oceli 17-4 PH - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Výroba vtokové vložky - návrh výrobního postupu, výroba, aplikace pokročilého nástrojového materiálu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Havarijní plány a eskalační procedury podle normy IATF 16 949 ve výrobním podniku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Monitorování řezného procesu při vrtání - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Hodnocení obrobitelnosti materiálů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro multisenzorové měřicí stroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Návrh nové technologie výroby na CNC stroji - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Tomíček, rezervované téma
 • Zlepšení měření s nástrojovou sondou TS27R - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Obrábění tvarově složitých výrobků (Freeform) - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Obrábění tenkých žeber - technologický problém - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Automatizovaná tvorba výrobní dokumentace s využitím CAM - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Programování pevných CNC strojních cyklů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Technologie frézování CAM systémů v 5D - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Využití GR&R analýzy rozměrové kontroly k optimalizaci plánů měření CMM strojů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Urban, téma k dispozici
 • Optimalizace environmentálních podmínek kalibrační laboratoře s ohledem na nejistoty měření a obsluhující personál - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Urban, téma k dispozici
 • Optimalizace strategie měření na CMM s ohledem na maximální produktivitu a opakovatelnost - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Urban, rezervované téma
 • Možnosti sledování kapacitního vytížení měřicích strojů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Urban, téma k dispozici
 • Frézování těžkoobrobitelných materiálů novým typem řezného nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Vliv kryogenického chlazení na řezný proces - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Nové metody obrábění vlákny vyztužených kompozitových dílců - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Zeman, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12134/temata_ZP