[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Magisterské

Magisterské

 • Vývoj "low cost" artefaktu pro kontrolu souřadnicové měřicí techniky - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Navržení vhodných opatření pro zkvalitnění podmínek obsluhy v kalibrační laboratoři bez zhoršení celkových nejistot měření - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště montáže - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh dispozičního řešení linky pro výrobu komínových vložek - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Industry 4.0 - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh automatické linky pro kontrolu kvality KKV - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Automatizace výrobních procesů - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podníku - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro měření na CMM, příprava plánu měření pro kontrolu vybraného dílu - více
  N071VIN - Bez specializace, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Kontrola ozubeného segmentu akcelerátoru turbodmychadla s využitím souřadnicového měřicího stroje - více
  N071VIN - Bez specializace, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Vliv parametrů řezného procesu na kvalitu povrchu při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Výzkum řezných podmínek při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Hodnocení kvalitativních parametrů povrchu při použití řezných nástrojů (např. brousicích kotoučů) pro společnost MAHR - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Optimalizace vybrané obráběcí operace výroby měřidel pro společnost MAHR - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Hloubkové broušení - Optimalizace technologie - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Aplikace inovativních způsobů výroby při reverzním inženýrství - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro multisenzorové měřicí stroje - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Obrábění tenkých žeber - technologický problém - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Automatizovaná tvorba výrobní dokumentace s využitím CAM - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Programování pevných CNC strojních cyklů - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Zlepšení měření s nástrojovou sondou TS27R - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Porovnání technologií práškového 3D tisku (MJF vs SAF vs HSS vs SLS) - více
  N071VIN - Bez specializace, Vladislav Andronov, téma k dispozici
 • Problematika standardizace a legislativy v oblasti aditivní výroby - více
  N071VIN - Bez specializace, Vladislav Andronov, téma k dispozici
 • Bezpečnost a ochrana zdraví v 3D tisku - více
  N071VIN - Bez specializace, Vladislav Andronov, téma k dispozici
 • Komplexní přehled L-PBF systémů pro výrobu kovových dílů - více
  N071VIN - Bez specializace, Vladislav Andronov, téma k dispozici
 • Aplikace technologie LSP na 3D tištěné díly - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Virtuální upínání dílů v rámci kontroly kvality s využitím CMM - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Automatizace technologického procesu výroby svařovacích a lemovacích přípravků + placená stáž - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Analýza ztrát na strojích ve výrobě nářadí Škoda Auto + placená stáž - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Optimalizace 3D tisku komplexních geometrií, nalezení parametrů pro předpověď selhání stavby - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Optimalizace tisku limitních geometrií (efekt použitého materiálu a geometrie nanášecího břitu na výslednou kvalitu a přesnost výrobku) - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Optimalizace geometrie, skladby a nastavení podpůrných konstrukcí pro 3D tisk nástrojové oceli 1.2709 v SW Magics - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Možnosti automatizovaných kontrol v procesu robotického svařování - více
  N071VIN - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Implementace Průmyslu 4.0 do výroby - více
  N071VIN - Bez specializace, Tomáš Kellner, rezervované téma
 • Optimalizace zařízení pro testování pružin automobilů - více
  N071VIN - Bez specializace, Petr Mikeš, rezervované téma
 • Úprava postprocesoru pro 4D frézování - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Monitorování řezného procesu - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Návrh a výroba přípravku pro dokončování kola lopatkového kola - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Racionalizace výrobního postupu kalené součásti - tvrdé soustružení - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Optimalizace obráběcích operací prostřednictvím parametrů M-funkcí - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Systém celkové údržby v systému managementu kvality - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Požadavky na ověření kvality materiálu po procesu kalení a popouštění - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Řezné prostředí - více
  N071VIN - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Monitorování řezného procesu - více
  N071VIN - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Kvalita povrchové vrstvy po obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Tepelné jevy při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Dynamika řezného procesu při soustružení - více
  N071VIN - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Optimalizace nástrojových drah pro obrábění lopatkových kol - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Sommer, téma k dispozici
 • Trvanlivost nástrojů při soustružení Co-Cr slitin - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Sommer, téma k dispozici
 • Frézování slinutého karbidu - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Sommer, téma k dispozici
 • Leštění forem pro vstřikování plastů - více
  N071VIN - Bez specializace, Jiří Sommer, téma k dispozici
 • Využitelnost bezkontaktních metod snímání při přesném měření - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Optimalizace výrobního postupu s nasazením CAM SW - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Technologie frézování CAM systémů v 5D - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Optimalizace využití 5D frézovacího centra - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Optimalizace plánu měření na CMM vybraného komponentu sériové výroby - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Urban, téma k dispozici
 • Efektivita vysokotlakého chlazení při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Kryogenní chlazení při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Produktivní obrábění kompozitních materiálů pro průmyslové aplikace - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Analýza tepelných jevů při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Modelování silových jevů při obrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Tvorba vnějších závitů technologií laserového mikroobrábění - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Moderní metody mikroobrábění laserem - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Možnosti použití FEM simulace řezného procesu - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Možnosti technolgie navařování materiálů laserem (LMD) - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12134/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-09-27 (16:52)