CZ/EN

Podmínky pro přijetí ke studiu

Bakalářské studijní programy

Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, podání úplné a správně vyplněné přihlášky k studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení. Může být stanoveno i ověření znalostí z matematiky a fyziky, a to písemným testem v návaznosti na „státní maturity“.

Bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ
Bakalářský studijní program TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Bakalářský studijní program VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ

Navazující magisterské studijní programy

Úspěšně ukončený bakalářský studijní program technického směru a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa. Další podmínkou je podání úplné a správně vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení a případné úspěšné složení přijímacích písemných zkoušek.

Navazující magisterský studijní program INTELIGENTNÍ BUDOVY
Navazující magisterský studijní program JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
Navazující magisterský studijní program LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Navazující magisterský studijní program PRŮMYSL 4.0
Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Navazující magisterský studijní program MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Doktorský studijní program

Ukončené studium magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu, složení státní závěrečné zkoušky, obhájení diplomové práce a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve zvoleném studijním oboru.

Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu najdete zde.