CZ/EN

Podmínky pro přijetí ke studiu

VĚNUJTE PROSÍME POZORNOST UPRAVENÝM INFORMACÍM K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  !

Vzhledem k mimořádné situaci, která panuje v České Republice, stanovuje děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze další mimořádný termín pro podání přihlášek ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze do bakalářského a všech navazujících magisterských programů se zápisem do akademického roku 2020/2021 pro všechny uchazeče.

Více informací o mimořádném kole přijímacího řízení najdete zde.

AKTUÁLNÍ ÚPRAVA PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ

OVĚŘENOU KOPII maturitního vysvědčení je možné dodat až do pátku 14. 8. 2020 (preferujeme zaslání poštou, osobní dodání je třeba si domluvit přes helpdesk@fs.cvut.cz)

Přijímací zkoušky do bakalářského i navazujícího studia (pro studenty FS ČVUT v Praze) jsou zrušeny!
 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Základním požadavkem je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, podání úplné a správně vyplněné přihlášky k studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení. Může být stanoveno i ověření znalostí z matematiky a fyziky, a to písemným testem v návaznosti na „státní maturity“.

►PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH◄

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Základní podmínkou je úspěšně ukončený bakalářský studijní program technického směru a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa. Další podmínkou je podání úplné a správně vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení a případné úspěšné složení přijímacích písemných zkoušek.

►PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH:

►PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU:

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Základní podmínkou pro přijetí, je ukončené studium magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu, složení státní závěrečné zkoušky, obhájení diplomové práce a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve zvoleném studijním oboru.

PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ K DOKTORSKÉMU STUDIJNÍMU PROGRAMU

 


ARCHIV PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ Z MINULÝCH OBDOBÍ