CZ / EN

Podmínky pro přijetí ke studiu

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Základním požadavkem je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, podání úplné a správně vyplněné přihlášky k studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení. Může být stanoveno i ověření znalostí z matematiky a fyziky, a to písemným testem v návaznosti na „státní maturity“.


►ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2024/25, V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU:

 • STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
   

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Základní podmínkou je úspěšně ukončený bakalářský studijní program technického směru a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa. Další podmínkou je podání úplné a správně vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení a případné úspěšné složení přijímacích písemných zkoušek.
 

►ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2024/25, V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH:

 • APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ,

 • AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA,

 • DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA,

 • ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ,

 • INTELIGENTNÍ BUDOVY,

 • JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ,

 • LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA,

 • ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA,

 • ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ,

 • TECHNIKA PROSTŘEDÍ,

 • VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ.


►ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2024/25, V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU:

 • MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Základní podmínkou pro přijetí, je ukončené studium magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu, složení státní závěrečné zkoušky, obhájení diplomové práce a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve zvoleném studijním oboru.


►ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ K DOKTORSKÉMU STUDIJNÍMU PROGRAMU


ARCHIV PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ Z MINULÝCH OBDOBÍ