CZ/EN

Podmínky pro přijetí ke studiu

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, podání úplné a správně vyplněné přihlášky k studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení. Může být stanoveno i ověření znalostí z matematiky a fyziky, a to písemným testem v návaznosti na „státní maturity“.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU:

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Úspěšně ukončený bakalářský studijní program technického směru a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa. Další podmínkou je podání úplné a správně vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení a případné úspěšné složení přijímacích písemných zkoušek.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH: 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU:

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Ukončené studium magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu, složení státní závěrečné zkoušky, obhájení diplomové práce a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve zvoleném studijním oboru.

Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu najdete zde.

ARCHIV PODMÍNEK Z MINULÝCH OBDOBÍ