[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

ZVONÍČKOVA NADACE 

CZ   / EN  

Zvoníčkova nadace

Zvonickova_nadace/ZN2023_ban_web02.jpg

Nadace se zaměřuje na podporu rozvoje všech oborů studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze a výchovu nových generací strojařů, v závislosti na výši darů a sponzorských příspěvků

 • Podpora vzdělávání a výchovy studentů magisterského a doktorandského studia,
  • Podpora studia:
   každoroční vyhlašování soutěží o nejlepší diplomové a doktorské práce
 • Podpora vědecko-výzkumné práce studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků
  • Podpora vzdělávání a výchovy:
   umožnění pobytů studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků na tuzemských i zahraničních pracovištích
  • Podpora aktivní účasti na akcích doma i v zahraničí:
   vědecké kongresy, konference, semináře, studentská tvůrčí činnost

Pokud máte zájem podpořit darem naši činnost nebo se stát partnerem některé z cen soutěže diplomových prací, neváhejte a kontaktujte nás. Poskytnutými finančními prostředky se můžete podílet na rozvoji oboru, který z Vašeho hlediska pokládáte za zajímavý a přínosný. Naše dárce a partnery prezentujeme nejen v rámci naší činnosti ale i při aktivitách celé Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Zvonickova_nadace/ZN28r_Ut1130_622-0671.jpgZvonickova_nadace/ZN28r_st900_642-0885.jpgZvonickova_nadace/zv2021.jpg

Soutěž o nejlepší diplomové práce magisterského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze

Jednotlivé ročníky soutěže o nejlepší diplomové práce magisterského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze jsou opakovaně vyhlašovány Zvoníčkovou nadací vždy v průběhu akademického roku. Práce jsou zařazovány do tématických skupin, které mohou být aktualizovány v závislosti na cílených finančních darech od sponzorů.

Bližší informace o probíhající soutěži najdete ZDE.

Zvoníčkova nadace za dobu své činnosti vyhlásila již 29 ročníků soutěže o nejlepší diplomové práce.

Výsledky jednotlivých ročníků soutěže najdete ZDE.

 

Nadace je podle statutu řízena správní radou nadace a kontrolována dozorčí radou.

Členové správní a dozorčí rady nadace jsou voleni z členů akademické obce fakulty a vykonávají tuto činnost zcela bezplatně.

Náklady na provoz nadace souvisí pouze s placením daňového poradenství a povinného auditu.

Důležité dokumenty nadace

Výroční zprávy Statut nadace Plán činnost