CZ / EN

Letectví a kosmonautika

Garant studijního programudoc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.

 

Studenti specializace Kosmická technika, nově akreditovaného navazujícího magisterského programu Letectví a kosmonautika, budou mít dočasně individuální studijní program.

Specializace

Letadla a bezpilotní systémy

Zaměřuje se na teoretické a experimentální metody navrhování letadel (draků i systémů) a způsoby zajišťování jejich provozu. 

Letadlové motory 

Zaměřuje se na teoretické a experimentální metody navrhování leteckých a raketových motorů a způsoby zajišťování jejich provozu.

Kosmická technika

Zaměřuje se na teoretické a experimentální metody navrhování kosmických systémů a družic, způsoby zajišťování jejich provozu a na přípravu a realizaci kosmických misí.

Ústav fakulty, který zajišťuje výuku
Ústav Závěrečné práce

Team pro komunikaci
během Oborového dne ONLINE
26. 4. 2021 od 9.00 hodin

Ústav letadlové techniky (12122) Vypsaná témata bakalářských prací 12122 Team – 12122 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: k07q9lc
Vypsaná témata diplomových prací 12122
Publikované závěrečné práce 12122

pracoviste/12122/LetounDirectFlySTOLCruiservyvijenynaULT.jpgStudijní program Letectví a kosmonautika vznikl na základě poptávky průmyslových firem a praktických zkušeností ze studijního oboru Letadlová a kosmická technika navazujícího magisterského studijního programu N3958 Letectví a kosmonautika. Tento studijní program má ve svých specializacích průnik ve společném teoretickém i aplikovaném profilujícím základu a následně je profilují jednotlivé specializace, kterými budou Letadla a bezpilotní systémy (LBS), Letadlové motory (LEM), Kosmická technika (KOT). Tento obor patřil na FS ČVUT vždy k náročnějším oborům a byl volen studenty s velmi dobrým prospěchem a zájmem o náročnější studium.

pracoviste/12122/_DSC2210fb.jpgCílem studijního programu Letectví a kosmonautika je příprava špičkových odborníků – leteckých inženýrů pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, jeho výzkumu a vývoje a pro technickou oblast letecké dopravy. Náplň studia navazuje na předcházející absolvované bakalářské studium technického směru, zejména na strojní inženýrství. Absolventi jsou schopni aplikovat základní i složitější matematické a fyzikální modely a postupy pro řešení úloh technické praxe. Studijní program má tři specializace: Letadla a bezpilotní systémy (LBS), Letadlové motory (LEM) a Kosmickou techniku (KOT). Jedním pilířem studijního programu jsou předměty společného základu, jejichž cílem je, aby posluchač získal společné profilující teoretické znalosti a poznatky pro nezbytné inženýrské činnosti, a druhým pilířem jsou předměty příslušné specializace, jejichž cílem je poskytnout teoretické a konstrukční znalosti a poznatky o technických výrobcích a systémech dané specializace. To umožní také, aby se posluchač kvalifikoval jak v teoretických, tak v mezioborových i aplikačních disciplínách. Specializace umožňují studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí. Cílem specializací je naučit studenty metodám inženýrské i vědecko-výzkumné práce v užším oborovém i mezioborovém kontextu, předat specifické znalosti ze svých oborů a v neposlední řadě rozvíjet schopnost samostatné práce studentů při řešení komplexních problémů.

PROFIL ABSOLVENTA

pracoviste/12122/20160404_008_CVUT-VIC-Ryszawy.jpgAbsolvent získá hlubší znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky, jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, letecké a kosmické konstrukce, pohon letadel, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, přístrojové a palubní systémy, navigace a řízení letu, letecký provoz a údržba letadlové techniky a další, které spolu s jazykovou přípravou a výukou managementu a ekonomiky poskytnou studentům dostatečně široký přehled ve studovaném oboru letectví a kosmonautiky a potřebnou přípravu pro nástup do praxe.

Student je volbou skupin výběrových předmětů odborně profilován do jedné ze tří specializací: Letadla a bezpilotní systémy, Letadlové motory a Kosmická technika.

pracoviste/12122/301978621_5339060679475062_4576633607660386120_n.jpgProjektově orientovaná výuka zajišťuje absolventům potřebné zkušenosti s řešením reálných projektů ve spolupráci s průmyslem, připraví na pracovní návyky týmové spolupráce a poskytne nezbytné kontakty s významnými odborníky z průmyslu. Absolvent je tak připraven pro technické, konstrukční, vývojové a řídící funkce v leteckých výrobních podnicích a výzkumných pracovištích, dále v technicko-provozních úsecích dopravních společností, jakož i v oblasti výzkumu a realizace kosmických projektů a bezpilotních prostředků.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Pro informaci o podmínkách pro přijetí ke studiu, kontaktujte prosíme helpdesk@fs.cvut.cz

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Konstrukce letadel / Pevnostní zkoušky / Moderní materiály / Vizualizace / Aerodynamika / Ultralight letouny

  Laboratoř Ústavu letadlové techniky

 • Ultralehká letadla / Kompozitní materiály / Aerodynamický tunel / Měření / Analýza dat / Matematické modely

  UL-39 ALBI II – testování v aerodynamickém tunelu VZLÚ

 • Kosmické technologie / Raketový motor / Studentský projekt / Automatické řízení / Programování

  Space projekt studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze

 • Pevnostní zkouška / Bezpilotní letouny / Kompozitní materiály / Studentský projekt / Matematický model

  Studentský projekt – Lámání křídla II.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ