[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Oblasti spolupráce

Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze a jejích 17 ústavů pokrývá celé strojní inženýrství od návrhu výrobků po návrh komplexních výrobních systémů pro jejich realizaci.

Našim partnerům pomáháme inovovat v následujících oblastech:

 


 

Dále nabízíme ucelený program spolupráce s průmyslem, který pomáhá nalezení správné dvojice student – podnik a je užitečný pro obě strany (např. Kariérní dny)Součástí tohoto programu je i nabídka závěrečných prací (bakalářských, diplomových), zveřejněných jednak na Portálu nabídek závěrečných prací a po zajištění vedoucího závěrečné práci i ve studijním informačním systému – příklad takové informace najdete zde. Během semestru ve spolupráci se studentským klubem ESC (Engineering Student Club) pořádáme také přednášky a workshopy firem.