CZ/EN

Časový plán akademického roku

Akademický rok 2017/2018 trvá od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018

Časový plán akademického roku 2016/2017 najdete zde.

Zimní semestr

01. 10. 2017 až 18. 02. 2018

Výuka

02. 10. 2017 až 10. 01. 2018 (13 týdnů + 3 dny) – první týden je „sudý“

Odpadne

17. 11. 2017 – sudý pátek (státní svátek – náhrada 10. 01. 2018)
22. 12. 2017 – lichý pátek (děkanský den – náhrada 21. 12. 2017)
01. 01. 2018 – liché pondělí (státní svátek – náhrada 08. 01. 2018)

Náhradní výuka čtvrtek 21. 12. 2017 – výuka jako v lichý pátek (náhrada za 22. 12. 2017)
pondělí 08. 01. 2018 – výuka jako v liché pondělí (náhrada za 01. 01. 2018)
úterý 09. 01. 2018 – výuka jako v lichý čtvrtek (náhrada za 21. 12. 2017)
středa 10. 01. 2018 – výuka jako v sudý pátek (náhrada za 17. 11. 2017)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 až 01. 01. 2018 (dle Harmonogramu ČVUT)
Zkouškové období 11. 01. 2018 až 16. 02. 2018 (5 týdnů + 2 dny)
11. 01. 2018 až 23. 02. 2018 (6 týdnů + 2 dny) – pro 1. ročník Bc. studia

Období, kdy nelze vypisovat

mimořádné termíny zkoušek

25. 09. 2017 až 27. 10. 2017 (5 týdnů)
   

Letní semestr

19. 02. 2018 až 30. 09. 2018

Výuka 19. 02. 2018 až 25. 05. 2018 (14 týdnů) – první týden je „sudý“
Odpadne 30. 03. 2018 – lichý pátek (Velký pátek – náhrada 25. 05. 2018)
02. 04. 2018 – sudé pondělí (Velikonoce – náhrada 21. 05. 2018)
11. 04. 2018 – lichá středa (konference STČ – bez náhrady)
01. 05. 2018 – sudé úterý (státní svátek – náhrada 22. 05. 2018)
08. 05. 2018 – liché úterý (státní svátek – náhrada 17. 05. 2018)
16. 05. 2018 – sudá středa (rektorský den – náhrada 23. 05. 2018)
Náhradní výuka

čtvrtek 17. 05. 2018 – výuka jako v liché úterý (náhrada za 08. 05. 2018)
pondělí 21. 05. 2018 – výuka jako v sudé pondělí (náhrada za 02. 04. 2018)
úterý 22. 05. 2018 – výuka jako v sudé úterý (náhrada za 01. 05. 2018)
středa 23. 05. 2018 – výuka jako v lichou středu (náhrada za 16. 05. 2018)
čtvrtek 24. 05. 2018 – výuka jako v sudý čtvrtek (náhrada za 17. 05. 2018)
pátek 25. 05. 2018 – výuka jako v lichý pátek (náhrada za 30. 03. 2018)

Zkouškové období 28. 05. 2018 až 29. 06. 2018 (5 týdnů)
Mimořádné zkouškové období: 03. 09. 2018 až 20. 09. 2018 (2 týdny + 4 dny)

Období, kdy nelze vypisovat

mimořádné termíny zkoušek

19. 02. 2018 až 23. 03. 2018 (5 týdnů)
27. 02. 2018 až 23. 03. 2018 (4 týdny) – pro 1. ročník Bc. studia
24. 09. 2018 až 26. 10. 2018 (5 týdnů)
   

Přijímací řízení

(Podléhá schválení podmínek
pro přijetí ke studiu Akademickým
senátem FS ČVUT v Praze v listopadu 2017)

Bakalářské studium:
Podávání přihlášek: do 31. 03. 2018 (pro řádné přijímací řízení)
Přijímací zkoušky: 13. 06. 2018 (pro řádné přijímací řízení)
Zápisy do studia: červen 2018 a září 2018

Navazující magisterské studium:
Podávání přihlášek: do 31. 03. 2018 (pro řádné přijímací řízení)
Přijímací zkoušky: 09. 05. 2018 (pro řádné přijímací řízení)
Zápisy do studia: 20. 09. 2018

Letní prázdniny

02. 07. 2018 až 02. 09. 2018

Zápisy do 2018/2019

nejpozději do pátku 21. 09. 2018

Termíny konání SZZ

Zimní semestr:
05 02. 2018 až 16. 02. 2018 (2 týdny)

Letní semestr:
25. 06. 2018 až 29. 06. 2018 (1 týden)
03. 09. 2018 až 14. 09. 2018 (2 týdny)
02. 07. 2018 až 04. 07. 2018 (1 týden – mimořádné SZZ)

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové)

Zimní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 31. 10. 2017
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)

Letní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 30. 04. 2018
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)

Uzavření elektronického
indexu (KOS)

Zimní semestr:
Nejpozději do: 26. 01. 2018 pro SZZ konané v termínu od 05. 02. 2018

Letní semestr:
Nejpozději do: 15. 06. 2018 pro SZZ konané v termínu od 25. 06. 2018
Nejpozději do: 24. 08. 2018 pro SZZ konané v termínu od 03. 09. 2018

Slavnostní shromáždění v Betlémské kapli

Imatrikulace:
Pro 1. ročníky bakalářských studijních programů: 02. 10. 2017

Promoce:
Pro SZZ konané v LS akademického roku 2016/2017: 01. 11. 2017 až 03. 11. 2017
Pro SZZ konané v ZS akademického roku 2017/2018: 05. 04. 2018