CZ / EN

Časový plán akademického roku

Akademický rok 2023/2024 trvá od 25. září 2023 do 22. září 2024

Časový plán 2024/2025 ke stažení zde.

Zimní semestr

od 25. 9. 2023 do 18. 02. 2024

Výuka

25. 09. 2023 až 22. 12. 2023 (13 týdnů, první týden výuky je „lichý“)

Imatrikulace 1. ročníku bakalářského studia v Betlémské kapli Proběhne v Betlémské kapli dne 18. 09. 2023 podle harmonogramu, který bude upřesněn při zápisu do studia a přesný čas bude sdělen e-mailem.
Odpadne

28. 09. 2023 (lichý čtvrtek bez náhrady)
17. 11. 2023 (sudý pátek bez náhrady) 

Vánoční prázdniny 25. 12. 2023  až 07. 01. 2024
Zkouškové období

08. 01. 2024  až 18. 02. 2024 (6 týdnů)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

podle Správního řádu je dána lhůta 30 dnů, kdy je možné se odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia “pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce. Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat v následujících termínech:

25. 09. 2023 až 29. 10. 2023   (5 týdnů)

   

Letní semestr

od 19. 2. 2024 do 22. 09. 2024 

Výuka 19. 02. 2024 až 24. 05. 2024 (14 týdnů, první týden je „sudý“)
Děkanský den 25. 04. 2024  (konference Studentské tvůrčí činnosti)
Rektorský den 14. 05. 2024 (sportovní den)
Odpadne 29. 03. 2024 Velikonoce (lichý pátek)
01. 04. 2024 Velikonoce (sudé pondělí)
25. 04. 2024 Děkanský den/STČ (lichý čtvrtek)
01. 05. 2024 Svátek práce (sudá středa – bez náhrady)
08. 05. 2024 Den vítězství (lichá středa)
14. 05. 2024 Rektorský den (sudé úterý)
Náhradní výuka
14. týden

20. 05. 2024 jako sudé pondělí – náhrada za 01. 04. 2024
21. 05. 2024 jako sudé úterý      – náhrada za 14. 05. 2024
22. 05. 2024 jako lichá středa – náhrada za 08. 05. 2024
23. 05. 2024 jako lichý čtvrtek   – náhrada za 25. 04. 2024
24. 05. 2024 jako lichý pátek      – náhrada za 29. 03. 2024

Zkouškové období

27. 05. 2024  až 28. 06. 2024 (5 týdnů)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

podle Správního řádu je dána lhůta 30 dnů, kdy je možné se odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia “pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce. Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat v následujících termínech:

19. 02. 2024 až 24. 03. 2024 (5 týdnů)1) V týdnu od 19. 02. 2024 do 23. 02. 2024 lze vypisovat pouze mimořádné opravné termíny předmětů z 1. semestru 1. ročníku. 


14. 09. 2024 až 13. 10. 2024   (5 týdnů)

Letní prázdniny

01. 07. 2024  až 31. 08. 2024

Mimořádné zkouškové období

02. 09. 2024 až 13. 09. 2024 (2 týdny)
   

Přijímací řízení

  • Bakalářské studium: 06. 06. 2024 (čtvrtek)

  • Navazující magisterské studium: 16. 05. 2024 (čtvrtek)

Zápisy uchazečů do 1. ročníku akademického roku 2024/2025

  • proběhnou v období od června do září online a 02. a 03. 09. 2024 pro bakalářské studium, resp.17. 09. 2024 pro navazující magisterské studium a řídí se podle samostatných zvláštních harmonogramů.

  • přesný termín zápisu bude uveden v Příslibu přijetí, resp. Rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové)

Zimní semestr: 
zadání BP/DP nejpozději 27. 10. 2023
odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu).

Letní semestr: 
zadání BP/DP nejpozději 26. 04. 2024
odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu).

Uzavření elektronického indexu a přihlášení k SZZ na Oddělení studijním

Zimní semestr:
do 26. 01. 2024 pro SZZ konané od 05. 02. do 16. 02. 2024

Letní semestr:
do 07. 06. 2024 pro SZZ konané od 17. 06. do 28. 06. 2024
do 16. 08. 2024 pro SZZ konané od 26. 08. do 06. 09. 2024 

Státní závěrečné zkoušky

Zimní semestr:

05. 02. 2024 až 16. 02. 2024 (2 týdny)

Letní semestr:
17. 06. 2024 až 28. 06. 2024 (2 týdny)
26. 08. 2024 až 06. 09. 2024 (2 týdny)

Zahájení akademického roku 2024/2025

Dle Harmonogramu akademického roku 2023/2024 vydaného rektorem ČVUT v Praze bude akademický rok 2024/2025 zahájen dne 23. 09. 2024.

Časový plán 2023/2024 ke stažení zde.