CZ/EN

Bílá kniha

BÍLÁ KNIHA obsahuje informace o studijních plánech a volitelných předmětech.

Studijní plány poskytují základní informace o zařazených předmětech (název, hodinový rozsah výuky, způsob zakončení, kredity atd.)

Zde naleznete Informace o volitelných předmětech, jejichž výuku nabízejí ústavy Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Archiv na úložišti DMS ve kterém naleznete bílé knihy předchozích akademických roků.