[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Magisterské

Magisterské

 • Životnost a renovace kovárenských zápustek - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti progresivních povlaků - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Hromadný způsob kataforetického nanášení NH - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Drašnar, rezervované téma
 • Optimalizace vsřikovaného dílu z plastů pomocí simulace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Analýza metalurgického procesu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Vlastní téma se slévárenskou problematikou - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Porovnání standardních procesů plazmového řezání s procesem Silent cut - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Výroba kompozitních materiálů autoklávovou technologii - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání metody WAAM a metody hybrid manufacturing - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv technologie aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití simulačních SW pro off-line programování robotických pracovišť na tvorbu 3D návarů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Termografické hodnocení opotřebení elektrodových čepiček pro odporové bodové svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv přípravy svarových ploch a způsobu upnutí na deformace svarů vysokopevných ocelí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití střídavého proudu pro MIG svařování hliníkových slitin - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv řízeného válcování na svařitelnost ocelových tyčí větších průřezů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Ovlivnění řezných hran konstrukčních ocelí po plazmovém řezání - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Senzory v robotizovaném svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Karel Kovanda, téma k dispozici
 • Optické senzor v robotizovaném svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Karel Kovanda, téma k dispozici
 • Aditivní výroba polotovarů z niklových slitin pulzní PTA metodou - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování forem pro tlakové lití hliníku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Navařování abrazivzdorných povlaků metodou pulzního PTA - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Plazmové navařování mědi a woframu pro fúzní reaktory - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Porovnání aplikace nových chemických předúprav na bázi organosilikátů pomocí postřiku a ponoru pro předúpravu žárově pozinkovaných prvků ocelových konstrukcí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků pomocí bezchromátové pasivace zinkového povrchu na bázi organosilikátů. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Návrh optimální chemické předúpravy před aplikací kataforetické nátěrové hmoty pro automobilový průmysl - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Chování vysokopevnostních plechů při různých rychlostech deformace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh mechanického spoje ocelových zárubní - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Omezení systému ARAMIS pro sledování deformací materiálu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání chování materiálu při různých rychlostech deformace pomocí numerické simulace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání využití numerické simulace pro tváření ostrých geometrií - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Analýza a porovnání konvenčního a rolnového lemování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Metodika zkoumání a jejího ověření pevnosti drážkového lemového spoje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv tvaru žebra na jeho zaplnění při zápustkovém kování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Ověření velikosti tvářecích sil ppři postupovém tváření - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • 3D tisknuté struktury zmenšující objem po deformaci - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, rezervované téma
 • Obecná kritéria pro volbu nástrojových ocelí a jejich optimální tep. zpracování pro střižné nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Válcované vnější závity na vysocepevných ocelích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Moderní trendy materiálů pro střižné nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Sledování zkoušky tahem pomocí digitalizačního systému ARAMIS - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Stanovení křivek tvářitelnosti pomocí zkoušky tahem a systému ARAMIS - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Chování výšepevných materiálů s ohledem na rychlost deformace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření tvářecích sil na tvářecích strojích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv rychlosti deformace na chování automobilových plechů HX - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv směru válcování plechu na velikost odpružení při jednoduchém ohybu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv nastavení výpočetní sítě na přesnost analýzy odpružení materiálu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv okrajových podmínek na velikost odpružení materiálu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Konstrukční řešení přípravku pro zkoušky ocelových dveřních zárubní - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Valeš, téma k dispozici
 • Materiálové modely v plošném tváření a jejich vliv na výsledek numerické simulace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Valeš, téma k dispozici
 • Hodnocení přesnosti predikce odpružení testovacího výlisku s pomocí numerické simulace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Valeš, téma k dispozici
 • Vliv oxidických vrstev na fluorescenční vlastnosti lehkých kovů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Vliv dispergace uhlíkových nanomateriálů v pojivech nátěrových hmot na funkční vlastnosti povlaků - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím alespoň stupně IP54 - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP