[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Jana Sobotová

doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.

jana.sobotova (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní

(22 435) 7546

místnost: B-108, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Influence of Stress Relief Annealing Parameters on Mechanical Properties and Decomposition of Eutectic Si Network of L-PBF Additive Manufactured Alloy AlSi10Mg – Růžičková, L. - Sobotová, J. - Beránek, L. - Pelikán, L., - Šimota, J., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2022, 12(9), 1-14. ISSN 2075-4701.

2019

 • 3D tisk: známé materiály, jak je možná neznáte – Krčil, J. - Mára, V., - Sobotová, J., Pražská technika. 2019, 21(1), 12-13. ISSN 1213-5348.

2018

 • The characterization of anodic oxide layers on selected bio-compatible titanium alloys – Krčil, J. - Mára, V. - Krum, S., - Sobotová, J., Acta Polytechnica. 2018, 58(4), 240-244. ISSN 1210-2709.
 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., Surface and Interface Analysis. 2018, 50(11), 1007-1011. ISSN 0142-2421.

2017

 • STUDY OF THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF SELECTED TOOL STEELS FOR COLD WORK DEPENDING ON THE PARAMETERS OF HEAT TREATMENT – Kuřík, M. - Sobotová, J. - Lacza, J., - Vlach, T., Materials and Technology. 2017, 51(4), 585-589. ISSN 1580-2949.
 • Effect of Conditions of Cryogenic Treatment on the Properties of Selected Cold Work Tool Steels – Sobotová, J. - Kuřík, M. - Kolář, Z., - Priknerová, P., HTM Journal of Heat Treatment and Materials. 2017, 72(2), 99-103. ISSN 1867-2493.

2016

 • The effect of subzero treatment on microstructure, fracture toughness, and wear resistance of Vanadis 6 tool steel – Sobotová, J. - Jurči, P., - Dlouhý, I., Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2016, 652 192-204. ISSN 0921-5093.

2015

 • Properties and structure of oxide layers on a thin layer of a titanium alloy – Krčil, J. - Sobotová, J., Materials Engineering. 2015, 22(4), 148-159. ISSN 1335-0803.
 • Microstructure and hardness of sub-zero treated and no tempered P/M Vanadis 6 ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Dománková, M. - Čaplovič, L. - Ptacinova, J. - Sobotová, J. - Salabová, P. - Prikner, O. - Sustarsic, B., - Jenko, D., Vacuum. 2015, 111 92-101. ISSN 0042-207X.

2013

 • Subzero treatment of P/M Vanadis 6 ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Sobotová, J. - Salabová, P. - Prikner, 0. - Šuštaršič, B., - Jenko, D., International Heat Treatment and Surface Engineering. 2013, 7(3), 125-128. ISSN 1749-5148.
 • Diagnostics of the Microstructural Changes in Sub-zero-processed Vanadis 6 P/M Ledeburitic Tool Steel – Sobotová, J. - Jurči, P. - Adámek, J. - Salabová, P. - Prikner, O. - Šustarčic, B., - Jenko, D., Materials and Technology. 2013, 47(1), 93-98. ISSN 1580-2949.

2011

 • Evaluation of structural changes in Cr-V ledeburitic tool steels depending on temperature austenitization – Bílek, P. - Sobotová, J., - Jurči, P., Materials and Technology. 2011, 45(5), 489-493. ISSN 1580-2949.

2010

 • Effect of heat treatment on the microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., Materials and Technology. 2010, 44(3), 157-161. ISSN 1580-2949.

2009

 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., Kovárenství. 2009, ???(36), 15-17. ISSN 1213-9289.
 • The Study of Kinetic Recrystallization of hot formed Austenitic Ti stabilized Stainless Steel – Sobotová, J., Materials Engineering. 2009, 16(4/2009), 15-20. ISSN 1335-0803.

2007

 • Effect of Simulated Rolling Conditions on Properties of X6CrNiTi18-10 Austenitic Steel – Pechmanová, J. - Zuna, P., - Fiala, J., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 383-387. ISSN 1335-1532.
 • Liability of Grade C35E Steel to Grain Growth in Forging Heating Conditions – Zuna, P. - Pechmanová, J. - Horník, J. - Dytrt, K., - Hnilica, F., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 231-235. ISSN 1335-1532.

2006

 • Modelování plastické deformace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 v laboratorních podmínkách – Pechmanová, J., Materials Engineering. 2006, 13(4), 30-32. ISSN 1335-0803.

2005

 • Za tepla tvářené oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(zvl.č.), 147-148. ISSN 1211-4162.

Stať ve sborníku

2018

 • Study of differences between results from laboratory tests and testS of real tools for selected cold work tool steels – Kuřík, M. - Sobotová, J., - Moravcová, N., In: Proceedings of Abstracts - Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools. Praha: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2018. p. 31.

2017

 • Effect of Chemical Composition and Heat Treatment Parameters on the Structure and Properties of Vanadis 23 and Vanadis 30 PM High-Speed Steels – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Lacza, J., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 258-264. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • The comparison of oxide layers on selected bio-compatibile Ti alloys – Krčil, J. - Sobotová, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. pp. 1-5. ISBN 978-80-01-06143-5.
 • The Influence of Titanium-Nionium Alloys on the Growth of the Oxide Layer – Krčil, J. - Mára, V. - Sobotová, J., - Krum, S., In: Biomaterials and Surfaces 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 8-10. vol. 8. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06135-0.

2015

 • Influence of Heat Treatment Conditions on Properties of High-Speed P/M Steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., In: Key Engineering Materials (Contribution of Metallography to Solving Production Problems). Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 17-22. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038354703.

2014

 • PROPERTIES AND STRUCTURE OF OXIDE LAYERS ON THIN LAYER OF TITANIUM ALLOY – Krčil, J. - Sobotová, J., In: 25th National Conference on Heat Treatment. Čerčany: ATZK, 2014.
 • Influence of heat treatment conditions on properties of high-speed P/M steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 29-34. ISBN 978-80-01-05474-1.

2013

 • Tempering Response of sub-zero Processed Cr-V Ledeburitic Steel VANADIS 6 – Jurči, P. - Kusý, M. - Dománková, M. - Čaplovič, L. - Sobotová, J. - Salabová, P. - Prikner, O., - Jenko, D., In: METAL 2013. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. p. 651-656. ISBN 978-80-87294-39-0.
 • CrAg7N Nanocomposite Coatings Deposited of Cr-V Ledeburitic Steel – Bílek, P. - Jurči, P. - Hudáková, M. - Bohovičová, J., - Sobotová, J., In: METAL 2013. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. p. 959-964. ISBN 978-80-87294-39-0.
 • Structure and Properties of sub-zero Processed Ledeburitic Tool Steels – Sobotová, J. - Cejp, J. - Jurči, P. - Salabová, P., - Prikner, O., In: METAL 2013. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. pp. 657-662. ISBN 978-80-87294-39-0.

2012

 • Kinetika růstu zrna ocelí pro hmotné výkovky C35E, SA- 508 A 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Sobotová, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, pp. 123-126. ISBN 978-80-7395-537-3.

2011

 • Structure and properties of sub-zero processed VANADIS 6 P/M ledeburitic tool steel – Sobotová, J. - Jurči, P. - Cejp, J. - Salabová, Petra, - Prikner, Otakar, In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. 672-677. ISBN 978-80-87294-22-2.

2010

 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Sobotová, J., - Jurči, P., In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 31-35. ISBN 978-80-554-0157-7.
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, In: 23. DTZ 2010 - Sborník přednášek. Čerčany: ATZK, 2010, pp. 30-37. ISBN 978-80-904462-3-6.
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, In: 23. DTZ 2010 - Abstrakty přednášek. Čerčany: ATZK, 2010, pp. 10. ISBN 978-80-904462-2-9.
 • Vliv různých režimů kryogenního zpracování na strukturu a tvrdost oceli Vanadis 6 – Salabová, Petra - Jurči, P. - Prikner, Otakar, - Sobotová, J., In: 23. DTZ 2010 - Sborník přednášek. Čerčany: ATZK, 2010, pp. 9-16. ISBN 978-80-904462-3-6.
 • Vliv různých režimů kryogenního zpracování na strukturu a tvrdost oceli Vanadis 6 – Salabová, Petra - Jurči, P. - Prikner, Otakar, - Sobotová, J., In: 23. DTZ 2010 - Abstrakty přednášek. Čerčany: ATZK, 2010, pp. 4. ISBN 978-80-904462-2-9.
 • Effect of sub-zero treatment on mechanical properties of vanadis 6 PM ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Sobotová, J. - Cejp, J. - Salabová, P., - Prikner, O., In: Conference proceedings METAL 2010. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 518-523. 1st Edition, 2010. ISBN 978-80-87294-17-8.
 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 174-175. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • Influence of Treating Conditions on Structure of Forged Pieces from the Steel Grade C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009, Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2009. p. 151-155. ISBN 978-80-87294-10-9.
 • Effect of Various Heat Treatment Regimes on Structure and Properties of Cr-V Ledeburitic Steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., In: 17th Conference on materilas and technology. Ljubljana: Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2009, pp. 32. !!!. ISBN 978-961-92518-1-2.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 48. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Dytrt, K. - Macek, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-5. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.

2008

 • Vliv teploty deformace na průběh odpevňovacích dějů austenitické korozivzdorné oceli – Sobotová, J., In: TECHMAT 2008. Pardubice: Universita Pardubice, 2008, pp. 59-62. ISBN 978-80-7395-136-8.
 • Vliv podmínek deformace na rekrystalizační chování austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Sobotová, J. - Zuna, P. - Bořuta, J. - Schindler, J., - Fiala, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 179-182. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Vliv podmínek zpracování na strukturu hmotných výkovků z oceli typu C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 163-166. ISBN 978-80-01-04039-3.

2006

 • Za tepla tvářené oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., In: Nové poznatky v technologiích a technologické informace ´05. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby, Katedra strojírenské technologie, 2006, pp. 39-42. ISBN 80-7044-743-5.

2005

 • Experimentální modelování plastické deformace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., In: TechMat 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005, pp. 95-98. ISBN 80-7194-803-9.
 • Hodnocení dynamické rekrystalizace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J. - Zuna, P., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 402-405. ISBN 80-01-03251-5.

2004

 • Metallohraphic and Plastometric Evaluation of Dynamic Recrystallization of Austenitic Steel X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., In: CO-MAT-TECH. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2004, pp. 15-16.

2003

 • Vliv plasmové nitridace na lomové chování oceli Vanadis 6 v podmínkách statického ohybu – Jurči, P. - Hnilica, F. - Čmakal, J., - Pechmanová, J., In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, pp. 137-142. ISBN 80-8070-112-1.

2002

 • Vliv následného ohřevu na strukturu a vlastnosti kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Horník, J. - Moráfková, A. - Pechmanová, J., - Vašek, Z., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. p. 30-34. ISBN 80-01-02545-4.

Zpráva

2018

 • Analýza tramvajových kolejnic NT1 R10 – Sobotová, J. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J. - Junek, M., - Mazáčová, V., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. 18-01-003.

2013

 • Joint Master Double ¨Degree Study Branch - Material and Production Engineering – Uhlíř, I. - Špatenka, P., - Sobotová, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013.

2011

 • Analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P., - Sobotová, J., [Technical Report] 2011. Report no. 11-03-010.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.

2014

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2018.

2017

 • Studentská tvůrčí činnost 2017 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2017.

2016

 • Studentská tvůrčí činnost 2016 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2016.

2015

 • Studentská tvůrčí činnost 2015 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2015.

2014

 • Studentská tvůrčí činnost 2014 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2014.

2013

 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2013.

Ostatní nezařazené

2014

 • PROPERTIES AND STRUCTURE OF OXIDE LAYERS ON THIN LAYER OF TITANIUM ALLOY – Krčil, J. - Sobotová, J., Materials Engineering. 2014, ISSN 1335-0803.