CZ/EN

Seznam všech pracovišť

Ústavy

12101 Ústav technické matematiky (Karlovo nám.)
12102 Ústav fyziky (Dejvice)
12104 Ústav jazyků (Karlovo nám.)
12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (Dejvice)
12110 Ústav přístrojové a řídicí techniky (Dejvice)
12112 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (Dejvice,rozdělené 12107)
12113 Ústav konstruování a částí strojů (Dejvice)
12115 Ústav energetiky (Dejvice, rozdělené 12107)
12116 Ústav techniky prostředí (Dejvice)
12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky (Dejvice)
12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (Dejvice)
12122 Ústav letadlové techniky (Karlovo nám.)
12132 Ústav materiálového inženýrství (Karlovo nám.)
12133 Ústav strojírenské technologie (Dejvice)
12134 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (Dejvice)
12135 Ústav výrobních strojů a zařízení (Horská)
12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku (Karlovo nám.)
Ústav tělesné výchovy a sportu (je zařazen pod rektorátem ČVUT v Praze)

Vědecká pracoviště

12201 Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka
12202 Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů

Vedení

12911 Sekretariát FS ČVUT

Administrativní a hospodářská správa

Pracoviště řízená proděkany

12921 Oddělení pro vědu a výzkum
12922 Oddělení studijní
12923 Oddělení zahraničních a vnějších vztahů

Pracoviště řízená tajemníkem

12375 Centrum počítačových služeb
12931 Oddělení zaměstnanecké
12932 Oddělení ekonomické
12933 Oddělení finanční účtárny
12361 Výukové středisko Herbertov,
12362 Výukové středisko Mariánská
12363 Rekreační středisko Skalice
12364 Rekreační středisko Slapy - Hrdlička
12305 Technickoprovozní služby budov
Budovy: