CZ / EN

Seznam všech pracovišť

Fakultní ústavy

12101 Ústav technické matematiky (Karlovo nám.)

12102 Ústav fyziky (Dejvice)

12104 Ústav jazyků (Karlovo nám.)

12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (Dejvice)

12110 Ústav přístrojové a řídicí techniky (Dejvice)

12112 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (Dejvice)

12113 Ústav konstruování a částí strojů (Dejvice)

12115 Ústav energetiky (Dejvice)

12116 Ústav techniky prostředí (Dejvice)

12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky (Dejvice)

12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (Dejvice)

12122 Ústav letadlové techniky (Karlovo nám.)

12132 Ústav materiálového inženýrství (Karlovo nám.)

12133 Ústav strojírenské technologie (Dejvice)

12134 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (Dejvice)

12135 Ústav výrobních strojů a zařízení (Horská)

12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku (Karlovo nám.)

Vědecká pracoviště

12201 Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM) ; Facebook CVUM

12202 Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů (ICDAM)

12203 Centrum leteckého a kosmického výzkumu

Děkanát

Pracoviště řízená proděkany

12921 Oddělení pro vědu a výzkum

12922 Oddělení studijní

12923 Oddělení vnějších vztahů a spolupráce s průmyslem

Pracoviště řízená tajemníkem

12305 Technickoprovozní služby budov

12375 Centrum počítačových služeb

12911 Sekretariát ČVUT FS

12931 Oddělení zaměstnanecké

12932 Oddělení ekonomické

12933 Oddělení finanční účtárny

12361 Výukové středisko Herbertov,

12362 Výukové středisko Mariánská

12363 Rekreační středisko Skalice

12364 Rekreační středisko Slapy - Hrdlička