[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Magisterské

Magisterské

 • Adheze plazmově upraveného termoplastu ke kovu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Hodnocení tribologie funkčních povlaků pro ortopedické implantáty - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Stanovení modulační přenosové funkce ultrazvukových imerzních systémů pro zkoušení kompozitních materiálů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Použití techniky Phased Array anebo Tofd pro strukturní analýzu svarových spojů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Využití nízkofrekvenčních sond k strukturní analýze tlustostěnných dílů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Měření Youngova modulu pružnosti statickými a dynamickými metodami - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, rezervované téma
 • Kompatibilita mechanických charakteristik ze zkoušek rázem v ohybu s ohledem na velikostní faktor těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Porovnatelnost tažností při zkoušce tahem konstrukčních materiálů pro různé počáteční délky a geometrie těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Analýza teplotně degradované oceli HR3C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Studium popouštěcí křehkosti u vybraných ocelí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Vliv bainitického kalení na strukturu a vlastnosti vybraných nástrojových ocelí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Vliv parametrů přípravy PVD vrstev na jejich mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Vladimír Starý, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti plastu připraveného z plazmově upravených prášků - vliv plazmové modifikace na mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Zkoušení těsnosti dílů vzduchem a porovnání s těsností dílu s reálnou provozní kapalinou - ověření metodiky měření, doporučení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Plastová spojková vedení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adhese plastů a kompozitů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vyhodnocování vrstev titanových slitin dopovaných dusíkem - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Vliv tepelného zpracování na dusíkem dopovanou titanovou slitinu. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Vlastnosti polymerních směsí vysokohustotního polyethylenu a cykloolefin kopolymeru - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Taťana Vacková, téma k dispozici
 • Morfologie a vlastnosti PEEKu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Taťana Vacková, téma k dispozici
 • volné tema z praxe dle požadavku studenta - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Zuna, téma k dispozici
 • Iontová nitridace povlaku titanu naneseného metodou PVD - více
  - Material and Producting Engineering, Stanislav Krum, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP