CZ/EN

Celoživotní vzdělávání

studenti/obecne/studenti_15.jpgProgram celoživotního vzdělávání na FS ČVUT je součástí kontinuálního vzdělávacího procesu získávání a rozvoje dosud nabytých vědomostí. Je zaměřen na různé zájmové skupiny a realizován nejen formou níže nabízených kurzů. Legislativní rámec je zajištěn platným Řádem celoživotního vzdělávání a uzavřením smlouvy účastníka a pořadatele. Účastnický poplatek se řídí směrnicí, včetně její aktualizace.

Veškeré legislativní dokumenty najdete na této stránce: https://www.cvut.cz/legislativa-celozivotniho-vzdelavani

Přípravné kurzy

k přijímacím zkouškám na vysokou školu
https://czv.cvut.cz/priprava.php

Postgraduální kurzy pro absolventy

se zaměřením na doplnění znalostí a rozšíření znalostí v konkrétním oboru
https://czv.cvut.cz/postgradual.php

Kariérní kurzy pro absolventy

VŠ i absolventy středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro konkrétní (zejména odborné manažerské) funkce
https://czv.cvut.cz/karierni.php

Profesně orientované kurzy

pro absolventy VŠ i absolventy středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro získání nové odborné kvalifikace
https://czv.cvut.cz/profesni.php

Univerzita třetího věku

se zaměřením na zájemce, kteří rozšíření svých odborných znalostí a dovedností považují za nezbytnost pro plnohodnotný život i v mimopracovní a v mimokariérní oblasti
https://www.cvut.cz/univerzita-tretiho-veku-u3v