[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Ústav materiálového inženýrství

Informace o ústavu

Ústav materiálového inženýrství má rozsáhlou spolupráci s vysokými školami, výzkumnými organizacemi i průmyslem na národní úrovni i v zahraničí. V rámci expertní činnosti, grantů a projektů řeší řadu aktuálních problémů.
 

V souvislosti s projektem Výzkumné a inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů ( ICDAM) došlo k výrazné modernizaci a rozšíření experimentálního vybavení ústavu o moderní přístrojovou techniku. Centrum zastřešuje laboratoře ústavu a technicky tak zajišťuje vědecké a výzkumné práce v rámci projektů a spolupráci s průmyslem.