[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Ústav materiálového inženýrství

Informace o ústavu

Ústav materiálového inženýrství má rozsáhlou spolupráci s vysokými školami, výzkumnými organizacemi i průmyslem na národní úrovni i v zahraničí. V rámci expertní činnosti, grantů a projektů řeší pracovní skupiny řadu aktuálních problémů.

Spolupráce s průmyslem je řešena v rámci Inovačního centra diagnostiky a aplikace materiálů ( ICDAM).Aktuálně

Článek o implantátech v MM Spektrum

Publikováno: 09. 05. 2024

Do seriálu ke 160 letům výuky strojařiny v časopise MM Spektrum jsme ve spolupráci s dalšími ústavy přispěli do článku o materiálech a jejich diagnostice v moderním lékařství. Dočtete se o otěruvzdorném povlaku DLC, který byl na našem pracovišti nanesen na onkologickou individuální náhradu vyrobenou technologií 3D tisku ze slitiny Ti-6Al-4V ELI. ...

Více

Materiálovým inženýrem na jeden den 2024

Publikováno: 09. 05. 2024

Dne 23. 4. 2024 proběhlo další kolo workshopu Materiálovým inženýrem na jeden den. Akce byla určena pro studenty, kteří podali přihlášku na Fakultu strojní a také pro studenty SŠ a gymnázií, kteří se ještě rozhodují. Naši doktorandi odpovídali na všechny dotazy a snažili se přiblížit zajímavý svět materiálového inženýrství poutavou formou. Podle reakcí studentů se jim to úspěšně podařilo a patří jim za to velký dík ...

Více

Článek o implantátech v Pražské technice

Publikováno: 17. 04. 2024

K výročí 160 let výuky strojařiny jsme byli přizváni do tematického vydání časopisu Pražská technika. Kolektiv autorů z našeho ústavu se zaměřil na problematiku možnosti recyklace vstupních materiálů pro výrobu lékařských implantátů, a to nejen z kovových materiálů...

Více