[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ  /EN

Ústav materiálového inženýrství

Materiálové inženýrství

je teoreticko-aplikační obor, který využívá poznatky z fyziky, mechaniky, technologie, chemie, biomechaniky a jiných oborů. Zabývá se vývojem nových materiálů a jejich zpracování, studiem struktury a vlastností.

Informace o ústavu

Ústav materiálového inženýrství má rozsáhlou spolupráci s vysokými školami, výzkumnými organizacemi i průmyslem na národní úrovni i v zahraničí. V rámci expertní činnosti, grantů a projektů řeší řadu aktuálních problémů.
 

V souvislosti s projektem Výzkumné a inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů ( ICDAM) došlo k výrazné modernizaci a rozšíření experimentálního vybavení ústavu o moderní přístrojovou techniku. Centrum zastřešuje laboratoře ústavu a technicky tak zajišťuje vědecké a výzkumné práce v rámci projektů a spolupráci s průmyslem.

Špičkové laboratorní vybavení umožňuje nejen přímý kontakt ústavu s praxí, ale také zapojení do vědeckých projektů, rozvoj zahraniční spolupráce a participaci v nových oblastech materiálového výzkumu. Příkladem mohou být funkční povlaky připravené duplexním povlakovacím zařízením a moderní kompozitní materiály. Studenti se v průběhu studia mohou aktivně zapojit do řešení výzkumně-vývojových projektů ústavu. Mají tak možnost získat cennou zkušenost týmové práce v laboratořích.