[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Bakalářské

Bakalářské

 • Terminologie v rámci ISTMA - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Bryksí Stunová, téma k dispozici
 • Normálie pro nástrojaře - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Bryksí Stunová, téma k dispozici
 • Tvorba české verze seznamu nástrojařských prvků v oblasti forem pro tlakové lití - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Bryksí Stunová, téma k dispozici
 • Parametry volby technologického postupu zápustkového kování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Tribologie a problematika tření ve tváření kovů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Metody snižování hmotnosti zápustkových výkovků. - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Netradiční formy energie využitelné ve tváření kovů. - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Netradiční technologie v galvanotechnice - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Povlaky z termoplastických práškových plastů - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Výukové video povrchové úpravy - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Stanovení optimálních parametrů technologie tryskání - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Experimentální elektrolyzér - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Porovnání lisovatelnosti drážkování pro různé materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Chrášťanský, téma k dispozici
 • Vysokovýkonné procesy obloukového svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Trendy při svařování tenkých plechů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Trendy v oblasti monitorování svařovacího procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Požadavky na kvalitu automatických svářečských filtrů - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Kovanda, téma k dispozici
 • Elektronové svařování speciálních niklových slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kramár, téma k dispozici
 • Volba vhodného technologického postupu pro provoz práškové lakovny - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Antigraffity systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Ultrazvuk v oboru povrchových úprav - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Experimentální ověření ultrazvukových systémů pro nedestruktivní zkoušení - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčního řešení přístroje na zkoušení odolnosti proti abrazivnímu opotřebení typu brusná nádoba - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Přehled přístrojů na zkoušení odolnosti proti opotřebení částicemi - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Otěruvzdorné kompozitní materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Přehled materiálů s mezí kluzu nad 500 MPa určených pro tváření - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Analýza rizik tažného nástroje - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Přehled technologií pro výrobu lopatek turbín - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Metody výroby lopatek turbíny - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Ergonomie kovacího pracoviště - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Uspořádání kovacího pracoviště - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Životnost lisovacího nástroje s navařovanou tažnou hranou - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Tvařitelnost materiálů s mezí kluzu nad 500 MPa - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • tvařitelnost sendvičových přístřihů v plošném tváření - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh zkoušení mechanických vlastností 3D tisknutých struktur - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Přehled moderních materiálů používaných v automobilovém průmyslu je jejich vlastnosti z hlediska tváření - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Fyzikální jevy při svařování a možnosti jejich simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Vondrouš, téma k dispozici
 • Vliv vdechování prachových částic na zdraví svářeče - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Vondrouš, téma k dispozici
 • Tvorba studijního materiálu k podpoře výuky v oblasti slévárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Zikmund, téma k dispozici
 • Úspory energie a spotřeby materiálu při zápustkovém kování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Projektování provozu zápustkového kování s využitím počítačové podpory - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Porovnání numerické simulace konvenčního a rolnového lemování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lukáš Chrášťanský, téma k dispozici
 • Pokovení a renovace v extrémních podmínkách - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, rezervované téma
 • Porovnání segmentu svařované a montované pódiové konstrukce - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Uplatnění nanotechnologií ve strojírenství - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jaroslav Skopal, téma k dispozici
 • Vývoj přesnosti analýzy odpružení materiálu za posledních 30 let - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh přípravku pro mechanické zkoušky ocelových zárubní - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Zkoušení vzorků pomocí biaxiálního zatěžování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Verifikace odpružení vysokopevnostních materiálů pomocí numerické simulace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Numerická simulace chování vysokopevnostních ocelí při různé rychlosti deformace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Numerická simulace rychlosti deformace hlubokotažných ocelí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání odpružení materiálu v různých simulačních SW - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh metody nanesení plastové folie tvářením na ocelový plech - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Možnosti zvýšení mechanických vlastností oceli LC-200N zlepšením integrity povrchu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Numerická simulace objemového tváření zápustkového výkovku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Chování materiálu DC 06 při různých rychlostech deformace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP