[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Bakalářské

Bakalářské

 • Statistický rozbor metalurgických faktorů ovlivňujících výskyt vměstků v oceli - více
  2301R000 - bez oboru, Bohumír Bednář, téma k dispozici
 • Parametry volby technologického postupu zápustkového kování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Kontrola v oblasti povrchových úprav - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Vlastní téma se slévárenskou problematikou - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Trendy ve výrobě modelových zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Srovnání součásti vyráběné jako odlitek, výkovek či plastový výlisek - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika slévárenských simulací - optimalizace technologie - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Slévárenské formovací materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika metalurgie litin - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika slévárenství a P4.0 - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Analýza rizik při navrhování výroby odlitků - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Slévárenské kompozitní materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Problematika MIM technologe - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Automatizace ve slévárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Řizení jakosti ve slévárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Porovnání lisovatelnosti drážkování pro různé materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Chrášťanský, téma k dispozici
 • Vliv plazmového řezání na vlastnosti základních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Výroba kompozitních materiálů autoklávovou technologii - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, rezervované téma
 • Porovnání vlastností ocelových tyčí S355J2 a S355NL po svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Trendy v oblasti monitorování svařovacího procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití off-line programování robotů pro tvorbu 3D návarů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv složení povlaku NIT na opotřebení svařovacích elektrod pro odporové bodové svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Hodnocení opotřebení elektrod pro odporové bodové svařování pomocí termografie - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv postupu svařování na deformace svarových spojů vysokopevných ocelí - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Virtuální svařování - Trenažéry pro výuku svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Průmysl 4.0 ve svařování - Moderní řízení a monitorování obloukových svařovacích procesů - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv typu povlaku na opotřebení svařovacích elektrod při odporovém svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Ověření nastavení velikosti svařovacího proudu při odporovém svařování na zařízení s adaptabilním řízením velikosti vnesené energie - více
  2301R000 - bez oboru, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Vliv frézování elektrodových čepiček na kvalitu svarového spoje při odporovém svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Elektronové svařování speciálních niklových slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kramár, téma k dispozici
 • Nanášení práškových plastů pomocí mobilního nanášecího zařízení včetně temperování - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Antigraffity systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Ultrazvuk v oboru povrchových úprav - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Volba vhodného technologického postupu pro provoz práškové lakovny - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Ekologické vysokotlaké čištění technologií WOMA - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Voda pro povrchové úpravy - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Speciální způsoby čištění - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Využití dronů pro inspekci protikorozní ochrany ocelových konstrukcí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Vady protikorozní ochrany ocelových konstrukcí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Vliv předúpravy povrchu na přilnavost žárově stříkaných povlaků - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Čištění vnitřních povrchů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Renovace povlaků technologií tampónování - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Rizika zanedbané údržby energetických a průmyslových systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Srovnání kvality měření ARAMIS a ARGUS - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Novák, téma k dispozici
 • Volba optimální konstrukce zakrytování 3D tiskárny pro tisk pomocí FDM technologie s ohledem na minimální ekologické dopady a hygienu práce. - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Porovnání stávajících a nových metod chemických předúprav povrchů pozinkovaných součástí a volba optimální předúpravy povrchu před aplikací organických povlaků. - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Sledování zkoušky tahem pomocí digitalizačního systému ARAMIS - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Chování výšepevných materiálů s ohledem na rychlost deformace - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Hodnocení přesnosti systému ARGUS s ohledem na velikost elementu měrné sítě - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání dosažené velikosti deformace pomocí systémů ARAMIS a ARGUS - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Měření tvářecích sil na tvářecích strojích - více
  2301R000 - bez oboru, František Tatíček, téma k dispozici
 • Hodnocení přesnosti predikce odpružení testovacího výlisku s pomocí numerické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Valeš, téma k dispozici
 • Tvorba studijního materiálu k podpoře výuky v oblasti slévárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Zikmund, téma k dispozici
 • Detekce odpařovacích olejů pomocí principu UV-VIS spektroskopie - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Návrh těla přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím stupně IP54 nebo vyšší - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Statistická analýza faktorů ovlivňujících strukturu litiny s kuličkovým grafitem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Bohumír Bednář, téma k dispozici
 • Využití Ca jako modifikátoru siluminů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Barbora Bryksí Stunová, téma k dispozici
 • Řízené naplynění taveniny Al-Si slitin za účelem potlačení koncentrovaných staženin v odlitcích - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Barbora Bryksí Stunová, téma k dispozici
 • Průmysl 4.0 a monitorování dat v kovárenském procesu. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Digitalizace kovárenského procesu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Metody zvyšování efektivnosti výroby v automobilovém průmyslu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Hromadný způsob kataforetického nanášení NH - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti progresivních povlaků - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Povlaky z termoplastických práškových plastů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Drašnar, téma k dispozici
 • Vlastní téma se slévárenskou problematikou - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Porovnání numerické simulace konvenčního a rolnového lemování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lukáš Chrášťanský, téma k dispozici
 • Průmysl 4.0 ve svařování - Moderní řízení a monitorování obloukových svařovacích procesů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv postupu svařování na deformace svarových spojů vysokopevných ocelí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Hodnocení opotřebení elektrod pro odporové bodové svařování pomocí termografie - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv složení povlaku NIT na opotřebení svařovacích elektrod pro odporové bodové svařování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití off-line programování robotů pro tvorbu 3D návarů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv parametrů aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Optimalizace laserového svařování automatické převodovky DQ 200 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, rezervované téma
 • Využití autoklávu při výrobě kompozitních materiálů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Svařování hliníkových slitin metodou MIG-AC - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Kolařík, rezervované téma
 • Ověření nastavení velikosti svařovacího proudu při odporovém svařování na zařízení s adaptabilním řízením velikosti vnesené energie - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Vliv typu povlaku na opotřebení svařovacích elektrod při odporovém svařování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Vliv frézování elektrodových čepiček na kvalitu svarového spoje při odporovém svařování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Nanášení práškových plastů pomocí mobilního nanášecího zařízení včetně temperování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Voda pro povrchové úpravy - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Speciální způsoby čištění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, rezervované téma
 • Ekologické vysokotlaké čištění technologií WOMA - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Viktor Kreibich, téma k dispozici
 • Návrh čistící trysky pro vysokotlaké tryskání štěrbin ocelových konstrukcí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Využití dronů pro inspekci protikorozní ochrany ocelových konstrukcí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Umělá simulace vad nátěrových systémů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Využití tenkých povlaků palivového pokrytí jaderných elektráren pro zvýšení jeho odolnosti při havarijních situacích - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kuchař, téma k dispozici
 • Srovnání kvality měření ARAMIS a ARGUS - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vít Novák, téma k dispozici
 • Navařování pulzním plazmatem – chování tavné lázně - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování forem pro tlakové lití hliníku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Navařování abrazivzdorných povlaků metodou pulzního PTA - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Otěruvzdorné kompozitní materiály - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Otěruvzdornost kompozitních materiálů s polymerní matricí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Defekty kompozitních materiálů s polymerní matricí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Tribologické charakteristiky kompozitních materiálů s kovovou matricí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Možnosti zvýšení mechanických vlastností oceli LC-200N zlepšením integrity povrchu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, rezervované téma
 • Optimalizace podmínek laserového nanášení měrných sítí pro velkoplošné výlisky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Aspekty konstrukce ohýbacího nástroje - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, rezervované téma
 • Porovnání dosažené velikosti deformace pomocí systémů ARAMIS a ARGUS - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Stanovení křivek tvářitelnosti pomocí zkoušky tahem a systému ARAMIS - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Hodnocení přesnosti systému ARGUS s ohledem na velikost elementu měrné sítě - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Aspekty návrhu přípravku pro vložkování kolen potrubí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Určení limitního napětí ve zkušebním vzorku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Možnosti detekce odpařovacích olejů pomocí zařízení na principu UV-VIS spektroskopie - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Návrh těla přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím stupně IP54 nebo vyšší - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Zoubek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP