CZ/EN

Aplikované vědy ve strojním inženýrství

Kód studijního programu: N0714A270002

Garant studijního programuprof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

Specializace

Aplikovaná mechanika

Biomechanika

Matematické modelování v technice

Mechatronika

zamereni_studia/teoreticke_discipliny/teorie_11.jpgCílem studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství je příprava špičkových odborníků pro výzkum, vývoj i praxi, uplatnitelných prakticky ve všech strojírenských oborech. Absolventi jsou schopni aplikovat základní i složitější matematické a fyzikální modely a postupy pro řešení úloh technické praxe.

Studijní program má čtyři specializace: aplikovaná mechanika (AM), mechatronika (MCHT), biomechanika (BIO) a matematické modelování (MM). Nedůležitější součástí studijního programu jsou předměty společného základu, jejichž cílem je, aby posluchač získal profilující teoretické znalosti a poznatky nezbytné pro inženýrské činnosti a kvalifikoval se jak v teoretických, tak v mezioborových i aplikačních disciplínách. Specializace umožňují studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí.

Cílem specializací je naučit studenty metodám inženýrské i vědecko-výzkumné práce v užším oborovém i mezioborovém kontextu, předat specifické znalosti ze svých oborů a v neposlední řadě rozvíjet schopnost samostatné práce studentů při řešení komplexních problémů.

PROFIL ABSOLVENTA

[zamereni_studia/biomechanika/bio_03.jpg]Profil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje i nejnáročnějších disciplín technické praxe. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (aplikovaná mechanika, mechatronika, biomechanika a matematické modelování), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v mezioborových disciplínách.

V jednotlivých specializacích získají absolventi další specifické znalosti a schopnosti v oblastech analýzy syntézy a navrhování mechanismů, analýzy napjatosti těles, náročných stacionárních i nestacionárních vnitřních i vnějších úloh mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení, mezních stavů porušování kovových i kompozitních konstrukcí, posuzování životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, optimálního dimenzování strojních součástí, řízení mechanických systémů včetně proaktivního ovlivňování jejich vlastností a využití umělé inteligence, teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic a jejich uplatnění při řešení úloh mechaniky se zřetelem k numerickým řešením včetně algoritmizace a programování vlastních aplikací. V oblasti biomechaniky (BIO) se v návaznosti na základní poznatky z anatomie a fyziologie se seznámí se s biomechanikou tvrdých i měkkých tkání i nanobiomechaniky a mohou být partnery při řešení lékařských problémů souvisejících s biomechanikou. 

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu
Podmínky pro přijetí ke studiu
Informace o přijímacím řízení
Přehled okruhů pro přijímací zkoušky
Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

  • Biomechanika / Lékařské náhrady / Zkoušky pevnosti / Materiály / Měření / Biologie člověka

    Laboratoř Odboru Biomechaniky

  • Aerodynamika / Tenzometrie / Měření / Matematické modely / Proudění / Letecké motory / Zpracování dat

    Testování kompozitového vzduchovodu pro cvičný proudový letoun

  • Pevnostní výpočty / MKP analýza / Řízení systémů / Programování aplikací / Matematické modely

    Aktivní plovoucí mobilní modulární systém