CZ / EN

Aplikované vědy ve strojním inženýrství

Kód studijního programu: N0714A270002

Garant studijního programuprof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

Specializace

Aplikovaná mechanika

Biomechanika

Matematické modelování v technice

Mechatronika

Ústavy fakulty, které zajišťují výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav technické matematiky (12101) Vypsaná témata bakalářských prací 12101
Vypsaná témata diplomových prací 12101
Publikované závěrečné práce 12101
Ústav fyziky (12102) Vypsaná témata bakalářských prací 12102
Vypsaná témata diplomových prací 12102
Publikované závěrečné práce 12102

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Vypsaná témata bakalářských prací 12105
Vypsaná témata diplomových prací 12105
Publikované závěrečné práce 12105
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (12112) Vypsaná témata bakalářských prací 12112
Vypsaná témata diplomových prací 12112
Publikované závěrečné práce 12112

zamereni_studia/teoreticke_discipliny/teorie_11.jpgCílem studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství je příprava špičkových odborníků pro výzkum, vývoj i praxi, uplatnitelných prakticky ve všech strojírenských oborech. Absolventi jsou schopni aplikovat základní i složitější matematické a fyzikální modely a postupy pro řešení úloh technické praxe.

Studijní program má čtyři specializace: aplikovaná mechanika (AM), mechatronika (MCHT), biomechanika (BIO) a matematické modelování (MM). Nedůležitější součástí studijního programu jsou předměty společného základu, jejichž cílem je, aby posluchač získal profilující teoretické znalosti a poznatky nezbytné pro inženýrské činnosti a kvalifikoval se jak v teoretických, tak v mezioborových i aplikačních disciplínách. Specializace umožňují studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí.

Cílem specializací je naučit studenty metodám inženýrské i vědecko-výzkumné práce v užším oborovém i mezioborovém kontextu, předat specifické znalosti ze svých oborů a v neposlední řadě rozvíjet schopnost samostatné práce studentů při řešení komplexních problémů.

PROFIL ABSOLVENTA

[zamereni_studia/biomechanika/bio_03.jpg]Profil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje i nejnáročnějších disciplín technické praxe. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (aplikovaná mechanika, mechatronika, biomechanika a matematické modelování), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v mezioborových disciplínách.

V jednotlivých specializacích získají absolventi další specifické znalosti a schopnosti v oblastech analýzy syntézy a navrhování mechanismů, analýzy napjatosti těles, náročných stacionárních i nestacionárních vnitřních i vnějších úloh mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení, mezních stavů porušování kovových i kompozitních konstrukcí, posuzování životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, optimálního dimenzování strojních součástí, řízení mechanických systémů včetně proaktivního ovlivňování jejich vlastností a využití umělé inteligence, teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic a jejich uplatnění při řešení úloh mechaniky se zřetelem k numerickým řešením včetně algoritmizace a programování vlastních aplikací. V oblasti biomechaniky (BIO) se v návaznosti na základní poznatky z anatomie a fyziologie se seznámí se s biomechanikou tvrdých i měkkých tkání i nanobiomechaniky a mohou být partnery při řešení lékařských problémů souvisejících s biomechanikou. 

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu
Podmínky pro přijetí ke studiu
Informace o přijímacím řízení
Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Biomechanika / Lékařské náhrady / Zkoušky pevnosti / Materiály / Měření / Biologie člověka

  Laboratoř Odboru Biomechaniky

 • Pružnost a pevnost / Tenzometrie / Měření / Analýza dat / Kompozitové materiály / Pevnostní výpočty

  Laboratoře Odboru pružnosti a pevnosti

 • Mechanika tekutin / Termodynamika / Aerodynamika / Matematické modelování / Lopatkové stroje / Aerodynamický tunel / Suprasonické proudění / Hydrodynamická analogie / Chladicí věže

  Laboratoře Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky

 • Aerodynamika / Tenzometrie / Měření / Matematické modely / Proudění / Letecké motory / Zpracování dat

  Testování kompozitového vzduchovodu pro cvičný proudový letoun

 • Pevnostní výpočty / MKP analýza / Řízení systémů / Programování aplikací / Matematické modely

  Aktivní plovoucí mobilní modulární systém

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ