CZ / EN

Jmenovací a habilitační řízení

Fakulta strojní ČVUT v Praze je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech:
Aplikovaná mechanika
Mechatronika a robotika
Řízení strojů a procesů
Výrobní a materiálové inženýrství
Energetika
Konstrukční a procesní inženýrství


Termíny konání Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze

24.10. 2019; 28. 11. 2019

Kontakt

Milena Procházková (milena.prochazkova (zavináč) fs.cvut.cz)

12921 – oddělení pro vědu a výzkum

(22 435) 5604

místnost: A1-5, Dejvice