[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Bakalářské

Bakalářské

 • Materiálové trendy a mechanismy provozní degradace u současných kolejnicových ocelí - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beneš, téma k dispozici
 • Struktura a vlastnosti vybraných slitin Cu - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv teploty na vlastnosti slitiny Inconel 713LC - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Základní návrh precipitačního modelu v prostřední MATLAB pro precipitaci sigma fáze - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vliv parametrů depozice na morfologii povlaků nanesených metodou PVD - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Hodnocení parametrů struktury povrchu po zkoušce Pin on disk - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • 3D chakteristiky drsnosti povrchu pro biologické aplikace měřené moderními metodami - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Starý, téma k dispozici
 • Lepení dílů z Al-slitin k uhlíkovým kompozitům - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Problematika kompozitních materiálů připravovaných za normálního tlaku - technologie rotačního spékání a technologie 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Špatenka, rezervované téma
 • Příprava apatitových vrstev na titanové slitiny - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Perspektivní návarové materiály pro svařování automatem pod tavidlem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beneš, rezervované téma
 • Povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Mechanické vlastnosti nanostrukturovaných povlaků - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Hodnocení vlastností kompozitů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Elena Čižmárová, rezervované téma
 • Vliv teplotní zátěže na mikrostrukturu a vlastnosti Ni slitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, rezervované téma
 • Sendvičové materiály - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeňka Jeníková, rezervované téma
 • Iontová nitridace povlaku titanu naneseného metodou PVD - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Vliv přítomnosti DLC povlaku na drsnost povrchu deponovaného metodou PVD - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Bioaktivní vrstvy titanových slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP