[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Hodnocení odlitků po tepelném zpracování - více
  2301R000 - bez oboru, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Mikrostruktura slitiny 6082 pro automobilový průmysl v podmínkách deformace a tepelného zpracování - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv tloušťky stěny odlitku na mikorstrukturu Ni superslitiny - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Možnosti aplikace analýzy obrazu pořízeného prostřednictvím konvenční mikroskopie prostřednictvím prostředí Matlab - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Hodnocení struktury a vlastností recyklovaných titanových slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti 3D tištěné slitiny Ti-Nb-Ta-Sn - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Vliv otěru na icephobic vlastnosti směsi na bázi epoxidové pryskyřice - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Hodnocení mikrostruktury odlitků Co slitiny FSX 414 pro vysokoteplotní aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Mára, téma k dispozici
 • Vliv režimu tepelného zpracování na užitné vlastnosti progresivní nástrojové oceli - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • 3D tisk kovových slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Makrostrukturní a mikrostrukturní analýza svarových spojů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Mikrostruktura a vlastnosti lasrem kalených grafitických litin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vlastní téma z praxe (po konzultaci) - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Laserové povrchové kalení běžných litin s lupínkovým grafitem a litin po izotermickém kalení - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti elastomeru na bázi polyurethanového kaučuku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Vliv otěru na icephobic vlastnosti polyurethanového kaučuku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Vliv podmínek tepelného zpracování na odolnost proti opotřebení progresivní nástrojové oceli - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Kontrola a měření smluvní meze kluzu v provozu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Plazmové nástřiky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Petr Špatenka, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2022-07-05 (08:37)