[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Rozbor mikrostruktury 3D tištěných součástí na bázi Cu,W - více
  B071MIN - profil Materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Hodnocení odlitků po tepelném zpracování - více
  2301R000 - bez oboru, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Makrostrukturní a mikrostrukturní analýza svarových spojů - více
  2301R000 - bez oboru, Elena Čižmárová, rezervované téma
 • Mikrostruktura slitiny 6082 pro automobilový průmysl v podmínkách deformace a tepelného zpracování - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Certifikace podnikové materiálové zkušebny dle normy ISO 17025 - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Hodnocení struktury a vlastností recyklovaných titanových slitin - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti 3D tištěné slitiny Ti-Nb-Ta-Sn - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Vliv otěru na icephobic vlastnosti směsi na bázi epoxidové pryskyřice - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Využití elektronové mikroskopie pro studium materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Mára, téma k dispozici
 • Vliv režimu tepelného zpracování na užitné vlastnosti progresivní nástrojové oceli - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Mikrostruktura a vlastnosti lasrem kalených grafitických litin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv parametrů kovového 3D tisku na kvalitu staveb z Cu,W - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vlastní téma z praxe (po konzultaci) - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti elastomeru na bázi polyurethanového kaučuku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Vliv otěru na icephobic vlastnosti polyurethanového kaučuku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Materiálové charakteristiky 3D tištěné kovové slitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Vliv podmínek tepelného zpracování na odolnost proti opotřebení progresivní nástrojové oceli - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Kontrola a měření smluvní meze kluzu v provozu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-03-23 (12:45)