[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Bakalářské

Bakalářské

 • Strukturní charakteristiky slitiny 6082 v podmínkách kování - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Rozbor a návrh přípravy precipitačního modelu tepelně aktivované precipitace pro progresivní austenitickou ocel - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vliv aditiv na mechanické vlastnosti polyurethanu - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, rezervované téma
 • Povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Povrchové klení vybraných litých slitin železa - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Strukturní změny vybrané slitiny Ni vlivem vysokých teplot - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Možnosti aplikace analýzy obrazu pořízeného prostřednictvím konvenční mikroskopie prostřednictvím prostředí Matlab - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Matematická analýza dat z precipitace sigma fáze v progresivní oceli SUPER 304H - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vlastní téma z praxe (po konzultaci) - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Popouštěcí křehkost konstrukční oceli - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, rezervované téma
 • 3D tisk beta-titanové slitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, rezervované téma
 • Depozice biokompatibilních povlaků a jejich charakterizace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP