CZ/EN

Vědecká rada

Kancléř Vědecké rady

Interní členové

 

Externí členové

Prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc.
Prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Ing. Jaromír Horáček, DrSc.
Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc.
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc.
Ing. Josef Kašpar
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Mgr. Aleš Laciok, MBA
Ing. Jiří Mindl
Doc. Ing. Miloš Polášek, Ph.D.
Ing. Luboš Prchlík, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Řídký, DrSc.
Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D.
Ing. Milan Šlapák, Ph.D.
Ing. Jiří Vích
Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Čestní zahraniční členové

Prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek
Dr. Franta J. Kraus
Doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc.

Čestní externí členové

Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.
Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D.
Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.
Doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Ing. Petr Křenek
Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.
Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Ing. Jiří Poláček
Ing. Petr Porák
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.
Ing. Silvie Skyvová
Ing. Milan Šlachta
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

Čestní interní členové

Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.
Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
Prof. Ing. Václav Petr, DrSc.
Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.