CZ/EN

Vědecká rada

Kancléř Vědecké rady

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
(Frantisek.Hrdlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2535

Interní členové

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
(Jiri.Basta (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2483
prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.
(Jaroslav.Fort (zavináč) fs.cvut.cz)
420224923114
(22 435) 7365
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
(Frantisek.Freiberg (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 8779
(22 435) 5799
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
(Jan.Hosek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2552
prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.
(Jaromir.Housa (zavináč) fs.cvut.cz)
420605205910
420221990910
(22 435) 9350
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
(Frantisek.Hrdlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2535
doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
(Jan.Chysky (zavináč) cvut.cz)
(22 435) 9996
(22 435) 2469
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
(Tomas.Jirout (zavináč) fs.cvut.cz)
420770125378
(22 435) 2681
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
(Jan.Macek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2504
420246003739
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.
(Jiri.Nozicka (zavináč) fs.cvut.cz)
420233334770
(22 435) 2580
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.
(Jaromir.Prihoda (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2576
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
(Milan.Ruzicka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 8717
prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.
(Jan.Suchanek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2632
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
(Petr.Spatenka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7427
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
(Michael.Valasek (zavináč) fs.cvut.cz)
420233339813
(22 435) 2881
(22 435) 7361
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
(Tomas.Vyhlidal (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2877
 

Externí členové

Ing. Pavel Bakule, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. Honeywell spol. s r.o.
Ing. Jaromír Horáček, DrSc. Ústav termomechaniky AC ČR
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. Škoda auto a.s.
Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc. Ferona a.s.
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc. Ingersoll Rand Czech republic
Ing. Josef Kašpar VZLÚ a.s.
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. VŠCHT Praha
Ing. Petr Křenek, CSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Ing. Jiří Mindl Kovosvit MAS a.s.
Ing. Jiří Poláček, CSc. Inter-Informatics, spol. s.r.o.
Doc. Ing. Miloš Polášek, Ph.D. Porsche Engineering Services, s.r.o.
Ing. Luboš Prchlík, Ph.D. Škoda Power
Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D.d> ZVVZ Machinery, a.s.
Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Chemoprojekt Nitrogen a.s.
Ing. Silvie Skyvová Meopta-optika, s.r.o.
Ing. Milan Šlachta Robert Bosch spol. s r.o.
Ing. Ladislav Štěpánek ČEZ, a.s.
Ing. Jiří Vích Metrostav a.s.

Čestní zahraniční členové

Prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek
Dr. Franta Kraus
Prof. Ing. Jaromír Ulbrecht, CSc.
Doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc.

Čestní externí členové

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. ZČU FS Plzeň
Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. VUT FS Brno
Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 1. Lékařská fakulta UK
Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld TU FS Liberec
Ing. Petr Porák Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. Ústav termomechniky AV ČR
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inovačního podnikání ČR

Čestní interní členové

Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.
Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.
Prof. Ing. Václav Petr, DrSc.
Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.
Prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.
Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.