[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ   / EN  

Ústav

Ústav strojírenské technologie se zabývá pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností v oblastech: tváření, slévání, svařování a povrchových úprav. Jsou zde též řešeny a vyučovány i další progresivní technické disciplíny – zpracování plastů a kompozitů, počítačová podpora strojírenských technologií, technická diagnostika a problematika technické normalizace, harmonizace a managementu kvality. Podpůrně jsou využívány různé typy destruktivních a nedestruktivních zkoušek k vyhodnocování kvality procesů a výrobků.

Ve své pedagogické činnosti Ústav strojírenské technologie zajišťuje výuku ve všech formách studia od bakalářských studijních programů „Výroba a ekonomika ve strojírenství“ a „Strojní inženýrství“, přes navazující magisterský studijní program „Výrobní a materiálové inženýrství“, až po doktorský studijní program „Strojírenská technologie“. Účelem těchto studijních programů je vychovávat mladé a perspektivní absolventy v oblasti strojírenských výrobních technologií, kteří budou k dispozici firmám požadujících odborníky s tímto potřebným a požadovaným technickým zaměřením.

Důležitou aktivitou Ústav strojírenské technologie jsou i odborná školení a kurzy pro technickou veřejnost a také hospodářská činnost pro „zákazníky“ a průmyslové partnery, se kterými ústav spolupracuje v řadě společných projektů – zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.