• Oborový den na Ústavu výrobních strojů a zařízení

  Více ›

 • Pracovní příležitosti u společnosti GCE

  Více ›

 • Přednáška Engineering Student Club

  Více ›

 • Vzdělávací jazykové kurzy pro zaměstnance v rámci IP 2017

  Více ›

 • Letní škola robotiky pro studenty středních škol

  Více ›

 • Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

  Více ›

 • Letní výcvikové kurzy 2017

  Více ›

 • Nabídky přípravných kurzů pro Erasmus+

  Více ›

 • Pozice konstruktéra ve firmě SKYBERGTECH

  Více ›

 • Perspektivní technologie zpracování odpadní biomasy

  Více ›

 • Přednáška prof. Jana Hensena z Eindhoven University of Technology

  Více ›

 • Proběhly dny otevřených dveří na Fakultě strojní

  Více ›

 • Sportujte v letním semestru 2017

  Více ›

 • Konference STČ 2017

  Více ›

 • Přípravný kurz z matematiky pro přijímací zkoušky

  Více ›

 • Zkušební přístup do databází EBSCO Ultimate

  Více ›

 • Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí pracovní pozici

  Více ›

 • Nová vyhláška o sestavení osobního elektronického rozvrhu výuky v KOS-u

  Více ›

 • Zimní výcvikové kurzy pro rok 2017

  Více ›

 • Nabídka studentských projektů na portálu U2W

  Více ›