CZ/EN
 • Přednáška Engineering Student Club

  Více ›

 • Příměstský tábor ÚTVS ČVUT v Praze pro děti zaměstnanců FS

  Více ›

 • Timken a vozidla – seminář ČAS

  Více ›

 • Škoda auto a.s. nabízí stáže pro studenty

  Více ›

 • Rozhovor děkana fakulty pro Hospodářské noviny

  Více ›

 • Nabídka pracovní pozice v patentové kanceláři

  Více ›

 • Slavnostní inaugurace rektora a děkanů ČVUT

  Více ›

 • Přípravný kurz z matematiky pro přijímací zkoušky

  Více ›

 • Rozhovor s děkanem fakulty v Lidových novinách

  Více ›

 • Proběhly dny otevřených dveří na Fakultě strojní

  Více ›

 • Nabídka pracovní pozice v ČNB

  Více ›

 • Ocenění pro projekt „Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“

  Více ›

 • Cena CRYTUR – soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

  Více ›

 • Nabídka studentských projektů na portálu U2W

  Více ›