CZ/EN

Oddělení studijní

budovy/orientace_Dejvice/pudorys_2015_studijni.png

Telefon: +420 224 352 587

E-mail: 12922@fs.cvut.cz

Oddělení studijní najdete v přízemí budovy v Dejvicích, Technická 4, Praha 6.

Vejděte hlavním vchodem, projděte vestibulem, odbočte doprava a po pár metrech odbočte opět doprava do chodby A2, kde najdete vstup na oddělení studijní.

Oficiální formuláře ke stažení
Aktuality, které se týkají studia

Úřední hodiny

V souvislosti s časovým plánem ak. roku 2018/2019 se pro veřejnost mění dle přiloženého rozpisu provozní doba Oddělení studijního FS ČVUT v Praze počínaje 3. 7. 2019.

V období od 3. 7. 2019. do 30. 8. 2019 (vždy ve středu od 9.00 do 11.00 hod.) vydává Oddělení studijní pouze potvrzení o studiu. Žadatel se obrátí na službu konající referentku (viz kontakty v tabulce).

3. - 4. 7. 2019 pí. Moravcová; l. 2587 
8. - 12. 7. 2019 pí. Moravcová; l. 2587 
15. - 19. 7. 2019 pí. Jordáková; l. 2656
22. - 26. 7. 2019 pí. Nevosadová; l. 2457
29. 7. - 2. 8. 2019 pí. Krummerová; l. 2634
5. - 9. 8. 2019 pí. Putnová; l. 2645
12. - 16. 8. 2019 pí. Lišková; l. 5638
19. - 23. 8. 2019 pí. Lišková; l. 5638
26. - 30. 8. 2019 pí. Nevosadová; l. 2457

Úřední hodiny proděkana pro pedagogickou činnost

Informace o možnosti konzultace na sekretariátu Oddělení studijního.

Kontakty a funkce

budovy/orientace_Dejvice/schema_studijni_2015.png

01

Ilona Putnová

(22 435) 2645

Bakalářské studium 3. ročník

Studijní program: Teoretický základ strojního inženýrství

 

02

Jiřina Nevosadová

(22 435) 2457

Bakalářské studium 3. a 4. ročník

Studijní program: Strojírenství

Bakalářské studium 1. až 3. ročník

Studijní program: Výroba a ekonomika ve strojírenství

Navazující magisterské studium

Studijní programy: Letectví a kosmonautika, Jaderná energetická zařízení a Inteligentní budovy.

Sociální stipendia

 

03

Eva Lišková

(22 435) 5638

Navazující magisterské studium

Studijní program: Strojní inženýrství (všechny studijní obory)

 

06

Jana Krummerová

(22 435) 2634

Bakalářské studium 1. a 2. ročník

Studijní programy: Strojírenství a Teoretický základ strojního inženýrství

 

07

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

(22 435) 5609
(22 435) 2608

Fakultní rozvrh; Celoživotní vzdělávání; Prospěchová stipendia

 

08

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

(22 435) 2572
(22 435) 2671

Vedoucí oddělení studijního

 

09

Jindřiška Moravcová

(22 435) 2587

Sekretariát; Přijímací řízení pro bakalářské studium

 

10

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

(22 435) 2424
(22 435) 2777
(22 435) 2517

Proděkan pro pedagogickou činnost

 

11

Simona Jordáková

(22 435) 2656

Bakalářské a navazující magisterské studium cizinců
(všechny ročníky); Agenda Erasmus+ a výjezdy a příjezdy studentů