CZ / EN

Master of Automotive Engineering

Dvouleté navazující magisterské studium s diplomy ze dvou Evropských států. Podrobné informace v angličtině zde: http://www.emae.eu/

 

Kód studijního programu: N2307

Tutor: doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

 
Ústav fakulty, který zajišťuje výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120) Vypsaná témata bakalářských prací 12120
Vypsaná témata diplomových prací 12120
Publikované závěrečné práce 12120

st_programy/MAE/MAE_01.jpgPrvní dva semestry probíhá výuka multidisciplinárního studia zahrnujícího konstrukci motorových vozidel, technologii výroby a její specifika pro vozidla, marketing, management na jedné z následujících partnerských škol:
 • ČVUT v Praze (v angličtině)
 • ENSTA Bretagne (ve francouzštině)
 • HAN – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (v angličtině)
 • TU Chemnitz (v němčině)
 • IT Bandung (v angličtině)

Pro studenty, kteří první rok studují na ČVUT v Praze zajištěna souběžně intenzivní výuka francouzštiny rodilými lektory na kulturním institutu při Francouzské ambasádě v Praze. Případně je zajištěna výuka němčiny rodilými lektory. Nebo je na výběr jakýkoli z jazyků vyučovaných Ústavem jazyků Fakulty strojní.

Druhý rok je na výběr jedna ze specializací na partnerských školách ve Francii, Nizozemí, Německu a na ČVUT v Praze v ČR.

1. Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems

Specializace je vyučována v angličtině na partnerské škole HAN v Arnhemu, Nizozemí. Hluboké znalosti získal absolvent v oboru dynamiky vozidel a návrhu řídících algoritmů elektro-mechanických vozidlových systémů. Potřebné znalosti jsou prohloubeny rovněž v oborech ekonomika, management, počítačem podporované inženýrské disciplíny. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

2. Design of Vehicles / Architecture des véhicules / Konstrukce vozidel

Specializace je vyučována ve francouzštině na vysoké škole ENSTA Bretagne v Brestu, Francie. Specializace dále prohlubuje základní teoretické disciplíny nutné k pochopení funkce a konstrukce agregátů vozidel jako například termomechanika, mechanika tekutin, mechanika tuhých a poddajných těles, elektronika. Potřebné znalosti jsou prohloubeny rovněž v oborech ekonomika, management, počítačem podporované inženýrské disciplíny. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

3. Computation and Modelisation / Calculs et Modélisation / Výpočty a modelování

Specializace je vyučována ve francouzštině na vysoké škole ENSTA Bretagne v Brestu, Francie. Hluboké znalosti získal absolvent v oboru modelování a simulace pomocí konečných prvků zaměřené na motorová vozidla. Náležitým způsobem byl rozšířen i teoretický základ z matematiky. Potřebné znalosti jsou prohloubeny rovněž v oborech ekonomika, management, počítačem podporované inženýrské disciplíny. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

4. Advanced Powertrains / Pokrokové hnací jednotky vozidel

Specializace je vyučována v angličtině na ČVUT v Praze. Absolvent získá hluboké znalosti v oboru konstrukce spalovacích motorů. Detailně je rozebrána simulace a modelování oběhu spalovacích motorů. Nechybí podrobné statě o přeplňování a chlazení a příslušenství spalovacích motorů. S příklady jsou studenti seznamováni v laboratorní i projektové výuce. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

5. Fuel Cells Drives / Brennstoffzellenantriebe / Pohony palivovými články

Specializace je vyučována v němčině na Technické univerzitě Chemnitz v Německu. Absolvent získá hluboké znalosti o elektrických pohonech vozidel, o palivových článcích, akumulátorech, elektromotorech, a elektrických měničích. S praktickými příklady jsou studenti seznamováni při laboratorní výuce. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního programu je školen v oboru konstrukce motorových vozidel a jejich ústrojí na úrovni potřebné pro samostatné provádění výzkumu a vývoje vozidel i jeho vedení. Došlo k prohloubení základních teoretických disciplín nutných k pochopení funkce a konstrukce agregátů vozidel jako například termomechanika, mechanika tekutin, mechanika tuhých a poddajných těles, technologie výroby, elektronika. Díky tomu je absolvent schopen se okamžitě zapojit do řešení projektů ve výzkumných, vývojových a konstrukčních odděleních automobilek, projekčních kanceláří, či působit jako učitel na odborných školách prakticky kdekoli na světě. Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského programu.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU

 • Měření emisí / Spalovací motory / Nanočástice / Emisní normy / Lidské zdraví / Chemická analýza / Filtrace

  Laboratoř Centra vozidel udržitelné mobility

 • Spalovací motory / Aerodynamika / Kompozitní materiály / CAD modely / Počítačové simulace / Pevnostní výpočty / 3D tisk / Elektronika

  Laboratoř studentského týmu CTU CarTech

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ