CZ / EN

Dopravní a transportní technika

Kód studijního programu: N0716A270001

Garant studijního programudoc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.

Specializace

Motorová vozidla

Kolejová vozidla

Spalovací motory

Transportní technika

Ústavy fakulty, které zajišťují výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav konstruování a částí strojů (12113) Vypsaná témata bakalářských prací 12113
Vypsaná témata diplomových prací 12113
Publikované závěrečné práce 12113
Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120) Vypsaná témata bakalářských prací 12120
Vypsaná témata diplomových prací 12120
Publikované závěrečné práce 12120

zamereni_studia/dopravni_technika/image3.jpegStudijní program Dopravní a transportní technika je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro vývoj a konstrukci všech strojů, zejména dopravních, transportních a zemědělských strojů.

Cílem studia je poskytnout studentům potřebné teoretické znalosti z mechaniky těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, pružnosti a pevnosti, životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, automatického řízení mechanických systémů. Absolventi studijního programu jsou schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem vytvářet koncepty, detailní konstrukční návrh a dokumentaci navrhovaných strojů a systémů. Ovládají postupy návrhových metodik, metod podpory tvořivosti inženýra, optimálního dimenzování stroje nebo strojního zařízení, umí určovat jeho životnost a spolehlivost. Znají metody a prostředky inženýrského experimentálního zkoušení strojů a konstrukcí.

Pevný společný základ je dále rozvíjen v jednotlivých specializacích studijního programu: Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla a Transportní technika, kde absolventi získají specifické odborné znalosti umožňující jejich rychlé zapojení v praxi.

PROFIL ABSOLVENTA

zamereni_studia/dopravni_technika/DSC_2505.jpgNavazující magisterský studijní program Dopravní a transportní technika je studijní program s možností zvolit studium ve čtyřech specializacích: Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla a Transportní technika.

Během studia se dále rozvíjí kvalitní základ v oblasti teoretických, aplikovaných a strojírenských disciplín získaný v předchozím bakalářském studijním programu. Absolvent získá na potřebné inženýrské úrovni další hluboké znalosti ve skupině teoretických předmětů profilujícího základu v oblasti dynamické pevnosti a životnosti, metody konečných prvků, mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, mechaniky kompozitů, elektrotechniky a elektroniky. Profilující základ programu pak dále tvoří společné aplikační předměty pokrývající problematiku převodů, technického měření, experimentálních metod a zkoušení strojů, metodiky konstruování strojů a mechanismů, technologie a materiálového inženýrství a tvorby technické dokumentace.

Volbou jedné ze čtyř nabízených specializací si student rozšíří soubor společných znalostí o další ucelené specifické odborné znalosti a dovednosti. V oblasti teorie, konstrukce a provozu spalovacích motorů, hybridních a elektrických pohonů, motorových nebo kolejových vozidel, transportních, stavebních a zemědělských strojů.

zamereni_studia/dopravni_technika/image2.jpegVelký důraz je kladen na projektovou a laboratorní výuku, která je zaměřena na praktické inženýrské úlohy z reálné průmyslové praxe. Významná je i studijním programem podporovaná možnost zapojení studentů do mezinárodní studentské soutěže Formula Student.

Absolvent studijního programu je schopen analyzovat současný stav techniky, formulovat zadání a vytvářet koncepce jeho řešení. Tyto koncepce umí kriticky posuzovat a rozhodovat o výběru nejvhodnější z nich. Dále je absolvent schopen rozpracovat koncepci do konečného řešení konstrukce stroje a zařízení, a to včetně technologie výroby a montáže, volby materiálu a vytvoření potřebné výrobní dokumentace. Při verifikaci možných řešení je připraven využívat nejmodernější výpočtové a simulační metody a provádět experimentální výzkum pro ověření požadovaných funkcionalit.

Absolventi se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, výpočtáři, konstruktéři, projektanti a zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických. Po zapracování jsou schopni vykonávat vedoucí a řídící práce v těchto odborných pozicích. Uplatnění najdou v akademické sféře, v organizacích zabývajících se vývojem, výzkumem a inovacemi, ve výrobních podnicích i jako techničtí specialisté v obchodních a finančních organizacích.
Absolventi zároveň získávají velmi kvalitní základ pro doktorské studium v oborech souvisejících s technickou mechanikou, termodynamikou, konstrukcí strojů a s moderními výrobními technologiemi.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU

  • Měření emisí / Spalovací motory / Nanočástice / Emisní normy / Lidské zdraví / Chemická analýza / Filtrace

    Laboratoř Centra vozidel udržitelné mobility

  • Spalovací motory / Aerodynamika / Kompozitní materiály / CAD modely / Počítačové simulace / Pevnostní výpočty / 3D tisk / Elektronika

    Laboratoř studentského týmu CTU CarTech

  • Virtuální realita / XR/VR prostředí / 3D CAVE / Immersive Learning / Virtuální prototypy

    Učebny pro 3D výuku a práci s 3D předměty

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ