Nabídka spolupráce

Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí podnikům ucelený program spolupráce s průmyslem, který pomáhá nalezení správné dvojice student – podnik, kde stojí za to pro oba si vyzkoušet praxi možného zaměstnání. Pořádáme přednášky firem „Jeden den inženýra v naší firmě“, máme portál studentských projektů od kateder FS i firem, podněcujeme trainee a mentorské programy posléze následované praxemi a zaměstnáním. Dále nabízíme podnikům inovační brainstorming „Inovační káva na ČVUT“ s našimi odborníky, která poskytuje možnost vytvoření ideje nového výrobku, námětu inovace, konceptu řešení technického problému.

Kontakt:

Ing. Jiří Zápotocký

Jiri.Zapotocky (zavináč) fs.cvut.cz

12911 – sekretariát a děkanát FS ČVUT

vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / Fakulta strojní
tajemník / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

telefon: (22 435) 2880
fax: 233 331 261

místnost: A1-11, Dejvice