CZ / EN

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky a vzorové příklady


Pro přijímací zkoušku do bakalářského studijního programu

Zkouška je písemná a trvá 60 minut. Uchazeč (ka) obdrží vytištěné zadání dvanácti úloh. Na přiloženém papíře si provede potřebné pomocné výpočty. Do pravého sloupce vedle zadání příkladu pak dopíše výsledek, ke kterému po výpočtu dospěl (a). Výsledek musí být zapsán zřetelně a jednoznačně, jinak nebude uznán. Za správnou odpověď získá uchazeč (ka) v každém příkladu dva body. Po dokončení testu uchazeč (ka) odevzdá vyplněné zadání i papír s pomocnými výpočty. Uchazeči nesmějí mít žádné pomůcky, tj. ani kalkulačku a matematické tabulky.

Okruhy k přijímací zkoušce

 1. Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy. Jejich úpravy, podmínky pro platnost.
 2. Funkce – základní pojmy: definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí – sudá, lichá, periodická. Funkce složená. Funkce inverzní.
 3. Funkce lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná. Funkce goniometrické, exponenciální, logaritmické. Definiční obor, vlastnosti, grafy. Úpravy výrazů s těmito funkcemi.
 4. Rovnice lineární, kvadratické. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Rovnice s absolutní hodnotou.
 5. Rovnice exponenciální, logaritmické, goniometrické. Rovnice s odmocninami.
 6. Soustava dvou lineárních rovnic. Soustava lineární a kvadratické rovnice.
 7. Lineární a kvadratické nerovnice, nerovnice s absolutní hodnotou. Řešení nerovnic v souvislosti s určením definičního oboru složené funkce.
 8. Aritmetická posloupnost. Geometrická posloupnost.
 9. Komplexní čísla. Algebraický tvar, aritmetické operace, velikost komplexního čísla.
 10. Analytická geometrie v rovině. Základní geometrické útvary, kuželosečky.

►Vzorové testy ke stažení ZDE

Literatura

 • Uvedené okruhy jsou obsaženy ve většině dostupných textů, jejichž obsahem je opakování či shrnutí „středoškolské matematiky“. Mezi ně patří následující publikace: J. Černý a kolektiv: Matematika – přijímací zkoušky na ČVUT. Nakladatelství ČVUT Praha, 2007.
 • Katalog požadavků státní maturity zveřejněné na stránkách CERMAT.