CZ/EN

Akademický senát

Příští zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze, se koná ve středu 22. 11. 2017 od 14.30 hodin v místnosti č. 534 (Klub „Rýsovna“).


e-mail: AS@groups.fs.cvut.cz

Předsednictvo

předseda AS FS:

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

místopředseda AS FS akademický pracovník:

prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.

místopředseda AS FS - student:

Bc. Ondřej Aulich

předseda pedagogické komise AS FS:

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

předseda legislativní a koncepční komise AS FS:

prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

předseda ekonomické komise AS FS:

doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Komise AS FS

 • Pedagogická komise:

  doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

  doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.

  Ing. Lucie Forejtová

  Ing. Michal Fürbacher

  Ing. Petr Hatschbach, CSc.

  Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.

  Bc. Petr Šuhájek

 • Legislativní a koncepční komise:

  doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

  prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

  prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

 • Ekonomická komise:

  Ing. Jan Čížek, Ph.D.

  doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

  Ing. Michal Fürbacher

  doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

  Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

  Ing. Hana Netřebská, Ph.D.

Zaměstnanecká sekce

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenovádoc. Dr. Ing. Gabriela Achtenovádoc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.Ing. Jan Čížek, Ph.D.Ing. Jan Čížek, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.Ing. Michal FürbacherIng. Michal Fürbacher
Ing. Petr Hatschbach, CSc.Ing. Petr Hatschbach, CSc.Ing. Jakub Horník, Ph.D.Ing. Jakub Horník, Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.Ing. Hana Netřebská, Ph.D.Ing. Hana Netřebská, Ph.D.RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D.RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D.
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.Ing. Jiří Švéda, Ph.D.Ing. Jiří Švéda, Ph.D.  

Studentská sekce

Bc. Ondřej AulichBc. Ondřej AulichIng. Lucie ForejtováIng. Lucie ForejtováBc. Tereza GrebenarováBc. Tereza Grebenarová
Bc. Jan MichálekBc. Jan MichálekTomáš PauknerTomáš PauknerIng. Jiří SommerIng. Jiří Sommer
Ing. Jaroslav ŠtorkánIng. Jaroslav ŠtorkánBc. Petr ŠuhájekBc. Petr ŠuhájekBc. Filip TomaschBc. Filip Tomasch
Ing. Jiří VolechIng. Jiří Volech