CZ/EN

Akademický senát

4.zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze se uskuteční 30. 9. 2020 ve 14:30.

Zasedání proběhne dálkově prostřednictvím MSTeams (Team-AS_CVUT_FS). Abychom umožnili v souladu se zákonem, statutem a jednacím řádem každému členu akademické obce Fakulty strojní ČVUT v Praze účastnit se tohoto zasedání, bude hromadně všem e-mailem doručen odkaz pro připojení se k zasedání v roli hosta. Členové AS mají roli člena přednastavenu.

e-mail: AS@groups.fs.cvut.cz

Předsednictvo

předseda AS FS:

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

místopředseda AS FS akademický pracovník:

doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.

místopředseda AS FS - student:

Bc. Adolf Valášek

předseda pedagogické komise AS FS:

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

předseda legislativní a koncepční komise AS FS:

prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

předseda ekonomické komise AS FS:

doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Komise AS FS

 • Pedagogická komise:

  doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.

  Bc. Ladislav Dvořák

  Ing. Michal Fürbacher

  Ing. Petr Hatschbach, CSc.

  doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.

  doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.

  Bc. Adolf Valášek

 • Legislativní a koncepční komise:

  Ing. Petr Beneš, Ph.D.

  doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

  prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

 • Ekonomická komise:

  doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

  Ing. Michal Fürbacher

  doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

  prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

  Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

  Ing. Michal Schmirler, Ph.D.

  doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Zaměstnanecká sekce

doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.Ing. Petr Beneš, Ph.D.Ing. Petr Beneš, Ph.D.doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.Ing. Michal FürbacherIng. Michal FürbacherIng. Petr Hatschbach, CSc.Ing. Petr Hatschbach, CSc.
Ing. Jakub Horník, Ph.D.Ing. Jakub Horník, Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.prof. Ing. Jan Macek, DrSc.prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D.RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D.Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.
Ing. Michal Schmirler, Ph.D.Ing. Michal Schmirler, Ph.D.prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.Ing. Jiří Švéda, Ph.D.Ing. Jiří Švéda, Ph.D.  

Studentská sekce

Ing. Aleš BalonIng. Aleš BalonBarbora ĎurkovičováBarbora ĎurkovičováTerézia ĎurkovičováTerézia Ďurkovičová
Bc. Ladislav DvořákBc. Ladislav DvořákIng. Vojtěch HalamkaIng. Vojtěch HalamkaIng. Kateřina ChalupskáIng. Kateřina Chalupská
Ing. Jitka JeníkováIng. Jitka JeníkováBc. Eliška MüllerováBc. Eliška MüllerováIng. Michel SabatiniIng. Michel Sabatini
Ing. Michal StejskalIng. Michal StejskalBc. Adolf ValášekBc. Adolf Valášek