CZ/EN

Akademický senát

Příští zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze:

 • 10. zasedání, 21. 2. 2018, 14:30, posluchárna 337, Dejvice. Volba kandidáta na děkana-prezentace uchazečů a diskuse. Pozvánku najdete zde.
 • 11. zasedání, 28. 2. 2018, 14:30, konferenční sál 17, Dejvice. Volba kandidáta na děkana. Pozvánku najdete zde.


e-mail: AS@groups.fs.cvut.cz

Předsednictvo

předseda AS FS:

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

místopředseda AS FS akademický pracovník:

prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.

místopředseda AS FS - student:

Bc. Ondřej Aulich

předseda pedagogické komise AS FS:

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

předseda legislativní a koncepční komise AS FS:

prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

předseda ekonomické komise AS FS:

doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Komise AS FS

 • Pedagogická komise:

  doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

  doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.

  Ing. Lucie Forejtová

  Ing. Michal Fürbacher

  Ing. Petr Hatschbach, CSc.

  Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.

  Bc. Petr Šuhájek

 • Legislativní a koncepční komise:

  doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

  prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

  prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

 • Ekonomická komise:

  Ing. Jan Čížek, Ph.D.

  doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

  Ing. Michal Fürbacher

  doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

  Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

  Ing. Hana Netřebská, Ph.D.

Zaměstnanecká sekce

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenovádoc. Dr. Ing. Gabriela Achtenovádoc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.Ing. Jan Čížek, Ph.D.Ing. Jan Čížek, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.Ing. Michal FürbacherIng. Michal Fürbacher
Ing. Petr Hatschbach, CSc.Ing. Petr Hatschbach, CSc.Ing. Jakub Horník, Ph.D.Ing. Jakub Horník, Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.Ing. Hana Netřebská, Ph.D.Ing. Hana Netřebská, Ph.D.RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D.RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D.
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.Ing. Jiří Švéda, Ph.D.Ing. Jiří Švéda, Ph.D.  

Studentská sekce

Bc. Ondřej AulichBc. Ondřej AulichIng. Pavel BalcarIng. Pavel BalcarIng. Lucie ForejtováIng. Lucie Forejtová
Bc. Tereza GrebenarováBc. Tereza GrebenarováBc. Jan MichálekBc. Jan MichálekTomáš PauknerTomáš Paukner
Ing. Jiří SommerIng. Jiří SommerIng. Jaroslav ŠtorkánIng. Jaroslav ŠtorkánBc. Petr ŠuhájekBc. Petr Šuhájek
Bc. Filip TomaschBc. Filip TomaschIng. Jiří VolechIng. Jiří Volech