CZ / EN

Umístění poslucháren a učeben

Klíč k určení umístění posluchárny nebo učebny podle označení uvedeného v rozvrhu.

Upozornění! Halové laboratoře Dejvice mají první patro na úrovni přízemí hlavní budovy.

T4:

A2-

261a

Označení budovy

T4: – Technická 4, Dejvice (FS)
T2: – Technická 2, Dejvice (FEL)
HO: – Horská 3, Nové město (FS, FD)
KN: – Karlovo náměstí 13, Nové město (FS, FEL)
JUL: – Pod Juliskou 4, Dejvice (FS, UTVS)

Označení
bloku
budovy

Číslo místnosti v budově

První číslovka udává číslo patra, pokud chybí jedná se o přízemí. Písmeno „s“ před číslem místnosti označuje suterén.

Dejvice – schema bloků A, B, C, D hlavní budovy

Dejvice – umístění poslucháren, učeben a dalších pracovišť v hlavní budově

Dejvice – schema bloků E, F, G, H halových laboratoří

Dejvice – celkové schema hlavní budovy, halových laboratoří a dvora budovy s domkem optiky

Karlovo náměstí – schema bloků A, B, D budovy

Karlovo náměstí – umístění poslucháren, učeben a dalších pracovišť v bloku A

Horská – schema bloku A budovy

Dejvice – bloky hlavní budovy

budovy/orientace_Dejvice/pudorys_Dejvice_2015.png

Dejvice – přízemí

budovy/orientace_Dejvice/Prizemi_09_2015.png

Dejvice – 1. patro

budovy/orientace_Dejvice/1patro_09_2015.png

Dejvice – 2. patro

budovy/orientace_Dejvice/2patro_10_2015.png

Dejvice – 3. patro

budovy/orientace_Dejvice/3patro_10_2015.png

Dejvice – 4. a 5. patro

budovy/orientace_Dejvice/4a5patro_09_2015.png

Dejvice – bloky halových laboratoří

budovy/orientace_Dejvice/pudoys_Halovky_2017_web.png

Dejvice – celkové schema

budovy/orientace_Dejvice/schema_celek_09_2015.png

Karlovo náměstí – schema bloků budovy

budovy/orientace_KN/pudoys_KN_2015_02.png

Karlovo náměstí – blok A, 1. patro

budovy/orientace_KN/1patroA_09_2015.png

Karlovo náměstí – blok A, 2. patro

budovy/orientace_KN/2patroA_09_2015.png

Karlovo náměstí – blok A, 3. patro

budovy/orientace_KN/3patroA_02_2016.png

Karlovo náměstí – blok A, 4. patro

budovy/orientace_KN/4patroA_11_2015.png

Horská – schema bloku budovy

budovy/orientace_Horska/pudoys_H_2015_02.png