Důležité odkazy

Tělesná výchova a sport

http://www.utvs.cvut.cz/vstj-technika-praha-strojni.html

Ubytování na kolejích ČVUT

https://www.suz.cvut.cz/koleje

Stravování na ČVUT

https://www.suz.cvut.cz/menzy

Studenti s hendikepem

http://www.elsa.cvut.cz/

Lékařská péče na ČVUT

http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/obecne/lp

Studentský život na ČVUT = Studentská unie

http://www.su.cvut.cz/