CZ / EN

Soutěže

Přehled soutěží pro studenty vyhlašovaných Fakultou strojní ČVUT v Praze

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ (SGS)
KONFERENCE STUDENTSKÉ TVŮRČÍ ČINNOSTI (STČ)
CENA PROF. VALENTY A PROF. ČIHÁKA