CZ/EN

Navazující magisterské programy

studenti/vyuka/st_vyuka_01_1.jpg

2letý (4semestrový) studijní program v prezenční i kombinované formě studia

určený pro absolventy bakalářských studijních programů.


Inteligentní budovy – Program je bezoborový

Jaderná energetická zařízení – Program má jeden studijní obor

Letectví a kosmonautika – Program má jeden studijní obor

Strojní inženýrství – Program má 12 studijních oborů

Master of Automotive Engineering – Program má 5 studijních oborů

Průmysl 4.0 – Program je bezoborový

Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolventi získají titul „inženýr“
(zkráceně „Ing.“ – psáno před jménem).