[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

Bakalářské

Bakalářské

 • Modelování šíření znečištění v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Luděk Beneš, téma k dispozici
 • Modelování vlivu vegetace na prašnost v okolí komunikací - více
  2301R000 - bez oboru, Luděk Beneš, téma k dispozici
 • Matematické modelování ne-Newtonovských tekutin a jejich proudění - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Bodnár, téma k dispozici
 • Simulace výboje blesku - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Fořt, rezervované téma
 • Využití Fourierových řad pro analýzu signálu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Halama, téma k dispozici
 • Modelování ploch pro automobilové karosérie - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, rezervované téma
 • Obrazce na rozvinutelných plochách - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, téma k dispozici
 • Rozvinutí plochy reprezentované trojúhelníkovou sítí do roviny - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, téma k dispozici
 • Numerické metody pro aproximaci rozložení teplotního pole - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici
 • Přibližné řešení velkých soustav lineárních algebraických rovnic - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici
 • Numerické řešení stacionárního rozložení teploty pomocí metody konečných prvků - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12101/temata_ZP