[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Ústav

Základní principy fungování strojů

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky rozvíjí mechanické principy určení a návrhu funkce strojů, a to ve spojení s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením, s jejich realizovatelností z dostupných materiálů s vazbami na biomechaniku.

Spolupracujeme

s katedrami mechaniky ostatních VŠ v ČR (ZČU v Plzni, VUT v Brně, TU v Liberci, TU v Ostravě) i se zahraničními univerzitami (Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Universität Stut tgart, Technische Universität München v SRN aj.)

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky má tyto odbory:

odbor pružnosti a pevnosti, odbor mechaniky a mechatroniky, odbor biomechaniky člověka.