[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Bakalářské

Bakalářské

  • Návrh a vývoj elektrody pro polarizaci plazmatu na tokamaku COMPASS - více
    2301R000 - bez oboru, Zuzana Budinská, téma k dizpozici
  • Studie experimentální kalibrační tratě k ověření čidel vhodných pro IoT řešení - více
    2301R000 - bez oboru, Václav Vacek, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12102/temata_ZP