[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Magisterské

Magisterské

 • Prognózování časového vývoje dynamických systémů zahrnujících proudění tekutin - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Modelování přestupu tepla a hmoty z vodního filmu - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Optimalizace zavodnění chladicí věže s přirozeným tahem - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Využití metod počítačové dynamiky tekutin k simulacím vzniku námrazy v technických aplikacích - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Metastabilní stavy binární směsi suchého vzduchu a vodní páry - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití metod strojového učení při optimalizaci v mechanice tekutin - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití metody FTLE k identifikaci třírozměrných koherentních struktur - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití Lattice Boltzmann Method k modelování dvoufázového proudění - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Numerické řešení úloh metodou Smoothed Particle Hydrodynamics - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Energetická bilance a návrh regeneračního zařízení pro akumulátor s chladivem R 744 - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Petr Prokop, téma k dispozici
 • Porovnání proudových charakteristik v modelech nosní dutiny před a po operaci nádoru hypofýzy - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv vedlejších nosních dutin na proudové pole - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv tvaru bulbu v rozvětvení krční tepny na proudové podmínky - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Optimalizace geometrie profilu lopatek oběžného kola vodní turbíny - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Predikce aerodynamického hluku větrné turbíny - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Predikce aerodynamického hluku vrtulí - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Analýza přestupu tepla při proudění podél trubkového svazku za použití nástrojů počítačové dynamiky tekutin - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-06-14 (21:54)

►Nabídky závěrečných prací z firemní praxe