[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Magisterské

Magisterské

 • Měření proudového pole pomocí metody Volumetric PIV - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici
 • Kalibrace žhavené anemometrické sondy - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici
 • Pasivní řízení sdílení tepla v kanálu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici
 • Měření fluktuací proudového pole pomocí metody CTA - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici
 • Porovnání metody IPI a standartních měřicích metod úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici
 • Měření úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici
 • Vliv detergentů na úlet kapalné fáze z chladicích věží - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici
 • Pasivní řízení smykových oblastí - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP