[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Magisterské

Magisterské

 • Použití metody FTLE k identifikaci třírozměrných koherentních struktur - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Návrh ventilů plunžrového čerpadla - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití Lattice Boltzmann Method k modelování dvoufázového proudění - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Metastabilní stavy binární směsi suchého vzduchu a vodní páry - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Nekonvenční použití chladicích věží - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Vizualizace procesu hoření metodou LIF - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Novotný, téma k dispozici
 • Aerodynamika vozu a jeho úplav - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Sumara, téma k dispozici
 • Proudění pod vozem a jeho vliv na aerodynamiku - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Sumara, téma k dispozici
 • Vliv proudění motorovým prostorem na aerodynamiku vozu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Sumara, téma k dispozici
 • Kalibrace žhavené anemometrické sondy - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Pasivní řízení sdílení tepla v kanálu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření proudového pole pomocí metody Volumetric PIV - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření fluktuací proudového pole pomocí metody CTA - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Porovnání metody IPI a standartních měřicích metod úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Vliv detergentů na úlet kapalné fáze z chladicích věží - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Pasivní řízení smykových oblastí - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Rut Vitkovičová, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP