[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Bakalářské

Bakalářské

 • Pasivní metody řízení mezních vrstev na profilu výkonného větroně - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Nožička, téma k dispozici
 • Metody zjišťování stavu proudění při obtékání leteckého profilu - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Nožička, téma k dispozici
 • Návrh UAV pro maximální poměr mezi užitečnou a vzletovou hmotností - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Nožička, téma k dispozici
 • Tepelné čerpadlo s chladivem CO2, využití v elektrických vozidlech - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Polanský, téma k dispozici
 • Proudění v pružných modelech, PIV experiment - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Polanský, téma k dispozici
 • Elektrická tomografie pro detekci vícefázového proudění - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Polanský, téma k dispozici
 • Návrh systému přetlakování trupu podvodního robota - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Návrh koncepce aerodynamického tunelu pro nácvik letů s obleky Wing Suit - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Akumulace tepelné energie za využití stavových změn - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Sláma, téma k dispozici
 • Lokální zdroj tepla v komunální energetice - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Sláma, téma k dispozici
 • Návrh a aplikace malého mikrofonního pole pro měření zdrojů hluku na obtékaném profilu - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Pasivní řízení smykových oblastí - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Hydrofilní a hydrofobní povrchy - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Kalibrace žhavené anemometrické sondy - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření fluktuací proudového pole pomocí metody CTA - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Porovnání metody IPI a standartních měřicích metod úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Aplikace vlastní ortogonální dekompozice na obrazová data - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Vliv tvaru geometrie GRIDové chladicí výplně na vodní film - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Proudové pole za GRIDovou chladicí výplní - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Vliv dopadu laserového listu na vodní kapičky nasycené Rhodaminem G - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření velikosti kapiček pod rozstřikovou tryskou a chladicí výplní - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP