[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Ústav

Základní informace

Ústav technické matematiky je jedním ze stěžejních ústavů fakulty strojní. Zajišťuje výuku skoro čtyřiceti předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu, část z nich je vyučována v anglickém jazyce. Pro bakalářský obor Strojní inženýrství to jsou nejen předměty společného základu, ale také předměty profilu Matematické a fyzikální modelování. Má vlastní specializaci magisterského studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrstvíMatematické modelování v technice, v doktorském studijním programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství pak specializaci Matematické a fyzikální inženýrství. Odborná a vědecká práce je zaměřena zejména na problémy funkcionální analýzy, teorie a numerických metod pro parciální diferenciální rovnice, geometrického modelování křivek a ploch, pravděpodobnost a statistiku. Tyto disciplíny jsou dále používány při řešení konkrétních technických úloh nejčastěji z oblasti proudění tekutin.

Více informací na mat.fs.cvut.cz (interní stránky ústavu)