[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Magisterské

Magisterské

 • Paralelní implementace lattice-Boltzmannovy metody - více
  N071TMMT - Matematické modelování v technice, Jiří Fürst, téma k dispozici
 • Modelování proudění s přechodem z laminárního do turbulentního režimu - více
  N071TMMT - Matematické modelování v technice, Jiří Fürst, téma k dispozici
 • Numerické řešení Newtonských a neNewtonských tekutin - více
  N071TMMT - Matematické modelování v technice, Radka Keslerová, téma k dispozici
 • Matematické modelování a numerické řešení akustických problémů - více
  N071TMMT - Matematické modelování v technice, Petr Sváček, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12101/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-10 (20:24)

►Nabídky závěrečných prací z firemní praxe