CZ / EN

Autorizace, hesla

Přihlašovací jména

Přihlašovací jméno (login) je v rámci celého ČVUT přiřazeno uživateli stejné. Tedy pro všechny služby, ať už na FS, nebo na jiné součásti se používá stejné přihlašovací jméno, které si můžete zjistit v DUPS (Databáze uživatelů počítačových služeb)

Přihlašovací jméno (login) se ve specifických případech používá v různých formátech:

  • login (př. novakjan) ... do většiny systémů, emailu, kosu, fisu, v učebnách
  • MS\login (př. MS\novakjan) ... do systémů Windows (RDS, DMS, SP, FSH...)
  • login@fs.cvut.cz (př. novakjan@fs.cvut.cz) ... do systému WiFi (eduroam),
    v tomto případě je nutné použít mobility heslo

Pozor! Jako přihlašovací jméno neslouží vaše emailová adresa!

Hlavní heslo

Hlavní hesla na FS jsou jednotná v rámci ČVUT. Heslo je tedy stejné například na FS, FSv i FEL. Hesla jsou spravována pomocí systému USERMAP. Tam si je možné změnit heslo.  Upozorňujeme uživatele, že heslo je nutné měnit před jeho expirací, za jak dlouho heslo expiruje najdete v DUPS (nebo USERMAPu). Hlavní heslo platí pro většinu systémů a učeben spravovaných výpočetními centry (kromě připojení na WiFi)

Hlavní heslo udržujte v tajnosti a nikomu nesdělujte. Zadávejte ho jen při použití aplikací a služeb poskytovaných IT na ČVUT.

Mobility heslo

Druhým heslem pro uživatele je tzv. Mobility heslo, platí pouze pro WiFi (eduroam), nastavit si ho je možné v DUPS a k jeho změně je nutné znát původní mobility heslo nebo hlavní heslo.

Odkazy

dups.fs.cvut.cz - aplikace DUPS

usermap.cvut.cz - aplikace USERMAP

FAQ