CZ / EN

Úložiště (FSH)

Server FSH je centrálním úložištem pro data studentů i zaměstnanců. Slouží jako "server domácích adresářů" a sdílený prostor. Upozorňujeme uživatele, že server FSH rozeznává a rozlišuje velikosti písmen v názvech souborů, tedy že soubor Dokument.DOC je jiný soubor než dokument.doc

Přístup na server

na serverech CPS (LTS, WTS, EL] je server připojen jako domácí adresář uživatele, dále je na server je možné přistupovat službami:

přístup pomocí sdílení windows

K serveru je možné se připojit ze sítě fakulty (nebo po po připojení k VPN) jako ke klasickému windows sdílení. Připojení z jiných sítí není pomocí tohoto druhu připojení možné.

 • adresa serveru - \\fsh\název_sdílení, nebo \\fsh.fs.cvut.cz\název_sdílení
 • přihlášení - MS\login, například MS\novakjan, jako heslo použijte vaše hlavní heslo ČVUT

Ve windows do položky Start - Spustit, nebo do položky Adresa v Průzkumníku zadejte adresu serveru a sdílení. Uživatelé linuxu využijí služeb samby - smbmount, smbclient. Příklady připojení jednotlivých sdílení:

 • \\fsh.fs.cvut.cz\novakjan (domovský adresář)
 • \\fsh.fs.cvut.cz\studium
 • \\fsh.fs.cvut.cz\groups

přístup pomocí webového prohlížeče

K serveru lze omezeně přistupovat i pomocí webového prohlížeče

přístup pomocí FTP

K serveru je možné připojení pomocí protokolu FTP, protokol ale musí být zabezpečen pomocí SSL

 • adresa serveru - fsh.fsid.cvut.cz
 • přenosový protokol - FTP, se šifrováním TLS/SSL, port 21
 • režim přenosu - pasivní
 • přihlášení - login, například novakjan, jako heslo použijte vaše hlavní heslo ČVUT

přístup pomocí sFTP

K serveru je možné připojení také pomocí protokolu SFTP. Klientů je celá řada (WinSCP) a jsou k dispozici opět na internetu.

 • adresa serveru - fsh.fsid.cvut.cz
 • přenosový protokol - SFTP, port 22
 • přihlášení - login, například novakjan, jako heslo použijte vaše hlavní heslo ČVUT

synchronizování disku

Synchronizovat svůj domovský disk se složkou na svém počítači nebo notebooku je možné pomocí různých softwarů. Doporučujeme například SyncBack.

Osobní webové stránky

Uživatelé si mohou vytvořit v rámci prostoru na disku své www stránky. Stačí založit adresář public_html, obsah tohoto adresáře je pak osobní webová stránka uživatele dostupná na adresách:

 • http://users.fs.cvut.cz/PrvníČástEmailu (například http://users.fs.cvut.cz/Albert.Einstein)
 • http://users.fs.cvut.cz/prvníčástemailu (například http://users.fs.cvut.cz/albert.einstein)
Doporučovaná a preferovaná je první varianta (.../Albert.Einstein/ při oficiálním emailu Albert.Einstein@fs...) Upozorňujeme uživatele, že FSH je server, který rozeznává a rozlišuje velká a malá písmena v názvech adresářů a souborů. Platí to nejen pro web, ale obecně. Je tedy rozdíl například v adrese odkazujícím na fotka.jpg a Fotka.jpg. (pozor na některé FTP klienty (a jejich nastavení), kteří podle zpráv od uživatelů sami konvertují velikost písmen!) K psaní skriptů je k dispozici jazyk PHP.

 

Studijní podklady

Na serveru se rovněž nacházejí studijní materiály a další informace zveřejňované ústavy. Najdete je v adresáři STUDIUM. Zapisovat do nich mohou pedagogové z daného ústavu. Číst v nich může libovolný přihlášený uživatel. Tyto dokumenty jsou přístupné pro čtení také na stránkách studium.fs.cvut.cz

Kvóty a omezení

Na serveru jsou nastaveny dva druhy kvóty (omezení velikosti zabíraných souborů). Takzvanou měkkou kvótu je možno překročit až do limitu tvrdé kvóty. Překroční je však možné jen na omezenou dobu. Tado doba se začne počítat okamžikem překročení a je dlouhá několik dnů. Po uplynutí lhůty si uživatel musí omezit zabíraný prostor pod hranici měkké kvóty. Aktuální místo do hranice měkké kvóty se zobrazuje jako volné místo (např. ve windows). Všechny údaje jsou dostupné uživateli v rozhraní DUPS (záložka Služby). Navýšení kvóty je možné po dohodě a zdůvodnění. Překročení kvóty může způsobit nemožnost se přihlásit v učebnách CPS. Řešením je kontrola prostoru v DUPSu a odmazání souborů.