CZ / EN

Zahájená habilitační řízení

Ing. Bc. Zdeněk Padovec, Ph.D.
Pracoviště Odbor pružnosti a pevnosti FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Napěťová a deformační analýza navíjených a za tepla lisovaných kompozitních skořepin
Téma habilitační přednášky Komplexní návrh integrálně vinutých tlakových nádob z kompozitních materiálů
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační
přednášky
 
Ing. Michal Schmirler, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT  v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Vývoj víceprvkových teplotních sond pro měření rychlosti proudu stlačitelné tekutiny
Téma habilitační přednášky Využití rázových vln v aerodynamice rotorů náporových turbín
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační
přednášky
 
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.
Pracoviště Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů
Téma habilitační přednášky Potlačování vibrací v pohonech obráběcích strojů
Datum habilitační přednášky 12.10.2023
Místo konání habilitační
přednášky
Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Martin Mareš, Ph.D.
Pracoviště Ústav výrobních strojů a zařízení  FS ČVUT  v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Komplexní kompenzační matematický model tepelných deformací výrobních strojů
Téma habilitační přednášky Konstrukce a modelování obráběcích strojů z pohledu snížení senzitivity k tepelným jevům
Datum habilitační přednášky 12.10.2023
Místo konání habilitační
přednášky
Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Pracoviště Odbor biomechaniky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Biomechanické hodnocení vlastností tkání, biomateriálů a implantát
Téma habilitační přednášky Metodiky experimentálního ověřování biomechanických vlastností zdravotnických prostředků.
Datum habilitační přednášky 15.6.2023 
Místo konání habilitační
přednášky
Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Slavomír Entler, Ph.D.       
Pracoviště Ústav energetiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Lawsonovo kritérium a jeho aplikace při hodnocení fúzních reakcí z hlediska využitelnosti ve fúzních elektrárnách s magnetickým udržením plazmatu
Téma habilitační přednášky Specifické rysy připravovaných fúzních elektráren.
Datum habilitační přednášky 15.6.2023 
Místo konání habilitační
přednášky
Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17