CZ / EN

Projektová kancelář

Projektová kancelář na Fakultě strojní ČVUT v Praze působí od července 2015. Záměrem rozšíření týmu Oddělení pro vědu a výzkum bylo zkvalitnění poskytování informací o připravovaných programech vědy a výzkumu. Dalším důvodem byla vysoká poptávka výzkumných pracovníků po administrativní a právní podpoře ve všech fázích projektu vědy a výzkumu.

Služby projektové kanceláře jsou poskytovány především zaměstnancům Fakulty strojní ČVUT v Praze. Po předchozí domluvě je možné tyto služby využít i mimo ni.

pracoviste/12921/prjct02.jpgProjektová kancelář nabízí spolupráci při:

 • výběru vhodného programu pro daný výzkumný záměr
  • konzultace
  • základní informace o programu
 • podávání návrhů projektů do soutěže
  • smlouva o spolupráci/účasti na řešení projektu
  • nastavení rozpočtu
  • problematika výsledků projektu
  • revize finálního znění projektu
 • realizační fázi projektu
  • změnová řízení
  • oponentní řízení
  • veřejnosprávní kontroly
  • průběžné zprávy
  • způsobilost nákladů
 •  ukončení projektu
  • závěrečné zprávy
  • smlouva o využití výsledku
  • závěrečné oponentní řízení
 • během všech fází projektu
  • jednání s partnerem projektu
  • problematika veřejné podpory
  • duševní vlastnictví a jeho ochrana
jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
Mgr. Lenka Pilátová
(lenka.pilatova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 9831A1-13 (Dejvice)
Ing. Alena Černá
(alena.cerna (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2526B1-518b (Dejvice)
Mgr. Zdeňka Šulcová
(zdenka.sulcova (zavináč) fs.cvut.cz)
A-127 (Horská)