CZ/EN

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
Pracoviště Ústav energetiky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky Technologie spalování ve fluidní vrstvě
Datum přednášky 5.3.2020 
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
Pracoviště Ústav energetiky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky Uplatnění kondenzační techniky v energetických zařízeních
Datum přednášky 25. 6. 2020 
Místo konání přednášky

Posluchárna č. 256, 2. patro Fakulty strojní ČVUT v Praze,

Technická 4, Praha 6

doc. Ing. Josef Zicha, CSc.
Pracoviště Odbor přesné mechaniky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky Aplikace pružných prvků v konstrukci přístrojů
Datum přednášky 7. 2. 2019
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
doc. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D.
Pracoviště Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky Měření emisí reaktivních sloučenin dusíku a skleníkových plynů moderních vznětových motorů během běžného provozu přenosnými měřicími zařízeními
Datum přednášky 23. 5. 2019
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Pracoviště Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky High-speed electric machines: the future in weight sensitive application
Datum přednášky zatím není známo
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí – č. místnosti 17
Doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.
Pracoviště Ústav energetiky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky Dvoufázové proudění v parních turbínách
Datum přednášky 30. 3. 2017
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí – č. místnosti 17