CZ / EN

Služby

Technicko-provozní oddělení zajišťuje tyto služby:

  • projekční a inženýrskou činnost ve stavebních investičních akcích fakulty
  • opravy a údržbu objektů a hmotného majetku fakulty
  • úklid objektů fakulty
  • činnost vrátnic
  • autodopravu
  • činnost pevných i mobilních telefonů